S Ježíšem na návštěvu

Zdeněk A. Eminger
Autor: archiv autora

S nadcházející cestou papeže Františka do Maďarska a Slovenska, při níž nezavítá do České republiky, si kladu otázku: Kam by asi v dnešní době vyrazil pozemský Ježíš? Je přirozené, že papežovy státní návštěvy mají kromě duchovního i svůj ryze politický a diplomatický status. Od časů „létajícího papeže“, svatého Jana Pavla II., se cesty nových Petrů po celém světě staly běžnou součástí výkonu tohoto jedinečného úřadu. Jak velký cestovatel je ale náš Pán?

Kam by Ježíš asi šel a mohl by vůbec jít tam, kam by chtěl, aniž by musel čelit hrozbám různých Velkých Inkvizitorů, jak o nich psal Dostojevskij? Poznal by vůbec náboženství, které založil? Uměl by se orientovat ve stovkách církví a náboženských institucí, jejichž věřící o něm denně na planetě řeknou miliardy velkých slov? Vedl by s námi – a to nejen s teology (křesťanskými znalci Zákona) – debaty právě tak, jak to činil v Jeruzalémě? A nakolik by jeho svobodomyslnost, v níž chodil tam, kam chtěl, a dělal to, co potřeboval udělat, narážela na to, co a jak žijeme my, lidé 21. století?

Je to zvláštní, ale je to tak: Ježíš v tuto chvíli kráčí zemí právě – v tobě. Ty jsi očima, jimiž se dívá na tento svět. Tvým sluchem slyší slova radosti i nářek těch, na které už nikdo ani nevzpomíná. Tvýma rukama se dotýká toho, co je svaté a co by svaté asi být mělo. Skrze tvé city poznává jemné předivo mezilidských vztahů. Ve tvé lásce vidí, jak dobrý a laskavý jsi člověk, jenž lásku a dobrotu učinil zdrojem svého života. Ve tvých postojích vůči světu objevuje, do jak úrodné půdy jsi jeho slova zasel. Ve tvém vztahu k církvi vidí, jak to kdysi maličké společenství dospělo a co v jeho jménu dělá. V tobě vidí, o co větší jsi než všichni andělé. Ty jsi počátkem každé jeho malé i velké cesty k člověku. Ty jsi jeho velvyslanec i ministr zahraničí.

A půjde Pán s tebou a půjde i se svým Petrem, aby ho na žádné jeho cestě nenechal napospas vlkům. Ten laskavý dobrý člověk František, který už tak těžce chodí, ale přesto se nezapomene usmát, vezme našeho Ježíše Krista s sebou. Ten Ježíš, v něhož před lety uvěřil a který ho povolal k jedné z nejnáročnějších služeb, bude v jeho slovech a postojích pro některé křesťany asi nepochopitelný a cizí. Přesto se zas a znovu pokusí dotknout jejich srdce. Potřebuje se totiž v každém z nás procházet zemí, která byla a jednou opět bude jeho domovem. Šťastnou cestu!


Autor je křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním a světem umění.