Používejte více hlavu a nevěřte fake news

italský biskup Nazzareno Marconi
Autor: diocesimacerata.it

Obliba a šíření fake news ohledně covidu a očkování není pouze českou specialitou. Imunní vůči nim nejsou ani věřící. Ostatně nedávno papež František znovu povzbudil k očkování a označil je za úkon lásky – vůči bližním i vůči sobě.

Biskup Nazzareno Marconi (diecéze Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia) se v homilii o svátku sv. Juliána, mučedníka z druhého století, kterému je zasvěcena katedrála ve městě Macerata, zaměřil na fake news šířené v souvislostí s pandemií covidu. Vyzval věřící, aby použili „zbraně“, které mají k dispozici, tj. očkování a nejnovější odborné poznatky ohledně zdravotní péče včetně dodržování prevence. Musíme pokračovat v práci, ve studiu i v celém dalším životě s tím, že budeme více vnímaví a odpovědní, a to jak vůči sobě, tak i vůči ostatním. V tomto zápase je více než izolovaná gesta a individuální hrdinství důležitější solidarita a dlouhodobá spolupráce. Není možné se ukrýt ve vlastním úkrytu a očekávat, že ostatní za nás vše vyřeší.

Povzbudil věřící, že nejprve je třeba hledat pravdu ohledně všech věcí. Každý křesťan je povinen se modlit na prvním místě za dar rozlišování. Tento dar Ducha svatého představuje moudrost, která umožní rozpoznat pravdu, i když je nepříjemná, náročná a žádá si učinit volby vyžadující námahu a osobní riziko, ale ve výsledku přinášející dobro pro všechny. Není možné požadovat, aby Bůh řešil všechny naše problémy. Vyprázdněná víra si představuje, že svatí, a dokonce i sám Kristus, jsou k našim službám a že za nás budou čelit našim záležitostem. Mons. Marconi napomínal ty, kdo jsou líní, ty, kdo se neptají, co bych mohl a měl udělat já sám, ale hledají viníky a spiknutí, aby mohli přenést odpovědnost na jiné. Požadují řešení, která je nebudou nutit měnit jejich zvyklosti a činit rozumné oběti.

Nyní nás čeká něco jiného. Jsme vyzváni, abychom vnímali nynější čas jako příležitost, která nám nabízí stát se více odpovědnými, více solidárními a zralejšími. Nesmíme ztrácet důvěru a stále prosit Pána za vítězství v tomto zápase, ale současně je každý z nás povolán, aby přispěl svojí aktivní účastí. Mons. Marconi apeloval na odpovědnost a prosazování náročných požadavků na odbornost a kompetence. Odpovědni jsou všichni, protože naše společnost neklade dostatečně vysoké nároky na studium a náležitou kompetenci těch, kdo zastávají odpovědná místa. Je to pohodlné pro všechny, později však všichni naříkají nad výsledky. Mnozí vystupují v televizích, na sociálních sítích, ale zdaleka ne všichni si doopravdy myslí, co říkají a píší. Hledají jen rychlý úspěch a za tím účelem apelují na emoce. Vyzval proto věřící, aby více používali rozum a méně podléhali emocím, pokud poslouchají televizní debaty anebo čtou posty na sociálních sítích.

Kázání Mons. Marconiho zaujalo svou aktuálností a naléhavostí nejen místní zpravodajský magazín, ale také Avvenire, italský katolický deník. Jak je patrné, problémy, na které poukazuje pan biskup, se zdaleka netýkají jen Itálie. Stejně mírou, jakou se po celém světě rozšířil covid, rozšířily se i fake news s ním spojené. Jednou z podob zbožného života je proto i zdržení se slepé důvěry v neověřené zdroje. Je proto důležité nepodlehnout oné vábivé lehkosti a komfortnosti, ale usilovat o hledání pravdy, tedy pečlivého ověřování původu informací včetně porovnání jednotlivých zdrojů.