Případ Bezák

Arcibiskup Róbert Bezák na soukromé audienci u papeže Františka
Autor: L'Osservatore Romano / Christnet.cz

Symbolickou rehabilitací pro bývalého trnavského arcibiskupa Bezáka bylo setkání s papežem Františkem během návštěvy papeže Františka na Slovensku, a vlastně už letos v červnu. V domě sv. Marty spolu sloužili soukromou bohoslužbu a poté spolu povečeřeli. „Někdy je satisfakce milá v tom, že je tichá, nevinná, osobní. Víc nepotřebuji,“ řekl k tomu odvolaný arcibiskup, o řešení jeho situace se prý nebavili.

Nešlo přitom o první setkání Bezáka s papežem Františkem. Už v dubnu roku 2015 zprostředkoval jejich schůzku arcibiskup Miloslav Vlk. „Papež mu dal morální satisfakci a jsem přesvědčen, že mu určí místo vhodné pro biskupa, což bude jeho rehabilitací,“ komentoval tehdy schůzku český kardinál, který audienci u papeže pro Bezáka vyjednal. „Mám dojem, že Bezák se na Slovensko nevrátí,“ uvedl Vlk pro Katolický týdeník. „Papež pozorně vyslechl jeho vyprávění, zeptal se ho, co si myslí o řešení celé situace, a nakonec řekl, že si věc prostuduje a rozhodne o řešení.“ Od té doby uplynulo hodně času a bolavé rány šedesátiletého biskupa a řeholníka papež léčí dalším osobním setkáním.

Róbert Bezák byl odvolán k 1. červenci roku 2012 z nejasných důvodů a způsobem, který odporoval církevnímu právu. Bezprostředně předtím proběhla v diecézi tzv. apoštolská vizitace. Ovšem namísto toho, aby se tým vedený biskupem Janem Baxantem zajímal o pastorační situaci v diecézi nebo o právě dokončený audit hospodaření, soustředili se na nalezení odpovědí na jedenáct dílem absurdních, dílem nesmyslných otázek typu: Vaše excelence jako by se ukazovala jen v civilu (rifle a košile, sportovní oděv), zesměšňujíc kleriku jako „oděv černokněžníků“. Nebo: Dále jste navštěvoval tělocvičny, sauny, koupaliště, veřejné sprchy s osobami pochybné pověsti. 

Přestože na všechny otázky Bezák seriózně odpověděl, bylo mu doporučeno rezignovat, neboť „si to Svatý otec přeje“. Skutečné důvody v pozadí byly zřejmě jiné: „My veľmi dobre vieme, čo za tým je. To sú naozaj tie naše prešľapy a machinácie, ktoré boli za panovania arcibiskupa Sokola,“ prohlásil jezuita Patrik Kovaľ: Redakci Universa se podařilo získat svědectví účastníků vizitace, která mírně řečeno nestandardní průběh dokládají. „Otázky pana biskupa J. B. nesměřovaly k odborné stránce mé práce, ale k nějakým domněnkám, dohadům typu mohlo se stát, že…?  Je možné, že se stalo…? Uvědomil jsem si v tu chvíli, že všechno už je dávno rozhodnuté a že už se jen hledají, důvody, vlastně ani ne důvody, ale hnusné pomluvy a konspirace,“ vypověděl jeden z Bezákových blízkých spolupracovníků. Závěry z vizitace nejsou dodnes známy ani Róbertu Bezákovi, ani nikomu jinému, tedy kromě toho, že byl v následujících měsících fakticky odříznut od jakékoliv kněžské či biskupské činnosti. 


Volný pád

Těžko pochopit, co se děje v nitru člověka, který všechno vsadil na jednu kartu: na Ježíše Krista a na službu katolické církvi a najednou zjistil, že „žeň je bohatá, dělníků málo“, ale on už není potřeba. „Přestal jsem rozumět vystupování některých církevních představitelů, ale nevyznám se ani v laickém světě. Mám v sobě silný pocit zbytečnosti a trapnosti,“ přiznal Bezák rok po odvolání v knižním rozhovoru s Marií Vrabcovou Vyznání. „Je to extrémně těžké, protože to vede ke ztrátě vnitřního přesvědčení, že dělám to, co mám. Sesypal se mi obraz o mně samotném… Prázdnota okolo mě a ve mně je o to větší, že nevidím smysl toho, co se mi stalo. Utěšuje mě jen to, že z Božího hlediska nic není prohrou, všechno slouží tomu, abychom rostli.“   

Dva roky po odvolání se sešel bývalý tajemník Róberta Bezáka bratr Peter Savara s tehdejším nunciem, snaha vyjasnit aspoň některé nejasnosti ale vyšla naprázdno. „Panu nunciovi jsem řekl, že je pro mne největší bolestí vidět, jak se církev staví k nám, věřícím. Nejsme nic, nemáme žádnou hodnotu, vždyť nejsme hodni ani odpovědi na dopis, který s bolestí v srdci píšeme s nadějí, s jakou se dítě obrací k matce, doufajíce, že v náručí církve najdeme pochopení. A čeho se nám dostalo? Pokárání. Církev se k nám chová hůře než macecha. Vyzývá nás jen k mlčení a k přitakávání. Brání nám v používání svobodného myšlení a do svědomí nám vrývá představy svých reprezentantů, ač nemají oporu v evangeliu. Vůbec je nezajímá, jaký to má dopad na Boží lid.“

Dost možná papež František napomohl uzdravení ran Róberta Bezáka. Jeho odvolání však mělo a má, právě kvůli zvolenému nestandardnímu řešení, mnohem širší kontext. Publicista Jiří Zajíc v komentáři na facebooku pod článkem věnovaném Bezákovu setkání s papežem Františkem poznamenal: „To, co mu provedli, není přece jen křivda na něm. To je rána pro celou církev. To zasahuje důvěru v církev každého z nás.“

A historik Rudolf Vévoda v téže diskusi uvádí jako příklad jeden živý problém: „Bezákův nástupce v Trnavě biskup Ján Orosch o něm veřejně v kázáních mluví jako o hříšníkovi. Polský profesor a kněz Dariusz Oko o Bezákovi veřejně tvrdí, že je gay, a zařazuje ho do tzv. levandulové mafie. A pointa: Okova kniha, v níž Bezákovo odvolání dává do souvislosti s jeho domnělou odlišnou orientací, před pár týdny vyšla ve slovenském překladu s předmluvou Jána Orosche.“ Připomeňme, že český arcibiskup Dominik Duka byl první, kdo veřejně vyvrátil podezření, že Bezák byl odvolán z morálních důvodů. Sám Bezák se ovšem dodnes marně hájí, že homosexuál není.

Způsob, jakým se Bezákův případ řeší, dokládá, jak vážný má katolická církev problém s klerikalismem, resp. s nakládáním s mocí. Setkání s papežem jistě každého hosta povzbudí, ale paradoxně taková forma rehabilitace jen posiluje nedůvěru v transparentnost a otevřenost církevního vedení jako takového. Papež František mluví o nebezpečí klerikalismu opakovaně. Mimo jiné poukazuje na to, že ho lze jen těžko vymýtit, pokud si nebudeme připomínat, že „církev není elita kněží, zasvěcených osob a biskupů, ale že všichni tvoříme věrný svatý lid Boží“ a že „každý pokřtěný by se měl cítit zapojen do církevní a sociální změny, kterou tak velice potřebujeme“, abychom vykořenili klerikalismus. Co to však znamená v případu Roberta Bezáka? Minimum, co můžeme udělat pro nalezení řešení, je nepřestat si klást tuto otázku.

Vydáno ve spolupráci s časopisem ČKA Universum. Článek vyšel v tištěné verzi v aktuálním čísle 3/2021