Toto všechno ti dám, budeš-li se mi klanět

Marie Kolářová
Autor: Archiv autorky

Kdo má odolnou povahu, popř. smysl pro pořádný bizár, může na Youtube shlédnout klip Vpřed Rusko. Kromě prezentace síly, odvahy, odhodlání využívá i náboženské symboly. Krásná vizuální prezentace, mužný zpěvák s ostře řezanými rysy a úderným hlasem. Úspěchy, úsměvy, emoce, dojetí. Spousta dětí a mladých lidí, všichni šťastni, rozzářeni, odhodlaní. Přesně takto vypadá ráj na zemi. Klip názorně ilustruje, jak lákavé je uvěřit nabídnutém pozlátku a zavírat oči před celkovým kontextem.

Některé křesťanské konzervativní kruhy dlouhodobě vzhlížely k Putinovi jako k obhájci křesťanských hodnot. Líbila se jim nejen Putinova kritika dekadentního Západu ale též všechny jeho kroky uvnitř Ruska směřující zdánlivě k podpoře křesťanských hodnot, jako byla např. podpora rodiny, výchovy dětí, vlastenectví a také ochrana náboženského cítění věřících. Putin zjistil, jak efektivním nástrojem opory moci se stává spolupráce s Ruskou pravoslavnou církví, jejíž patriarcha Kirill si s Putinem notoval v stejném způsobu zacházení s mocí. Srdce mnohých jeho zapálených fanoušků nepochybně zaplesalo při přijetí zákona umožňujícího uložit až tři roky vězení za hanobení víry, stejně jako zákona proti terorismu.

Klip funguje stejně jako satan v pokušení na poušti, ukazuje lesk a krásu žití v Rusku, stačí jen následovat pokušitele bez zbytečných otázek. Ve filmu Drazí soudruzi, odehrávajícím se v roce 1962, se hlavní hrdinka, vysoce exponovaná soudružka, obrací na svého přítele: „Napadají mě otázky.“ On se na ni něžně zadívá a odpovídá: „Dostáváš příděly pro straníky?“ – „No a,“ pokrčí rameny. Přítel se usměje: „To je proto, aby tě žádné otázky nenapadaly.“ Stejná odpověď platí i pro obdivovatele prezentovaného ráje na zemi. Nemějte žádné otázky. Báťuška car se o vás postará. Zařídí, aby platily ty správné zákony, které si došlápnou na narušitele našeho ráje. Nepátrejte po tom, co se doopravdy odehrává v této zemi, proč někteří lidé byli zavražděni, zemřeli za podivných okolností, zmizeli, proč jsou ve vězení.

Křesťanské hodnoty se neprosazují přijetím jednotlivých zákonů přikazujících či zakazujících určité chování. Jsou vyjádřeny v principech chránících důstojnost člověka stvořeného k obrazu Božímu, tedy v lásce, spravedlnosti, soucitu, respektování svobody svědomí a dalších základních lidských svobod. Křesťané se modlí, aby byli schopni správně rozlišovat. Bez modlitby, jak víme, je marná láska lidská námaha, ale naše vlastní přičinění je stejně neodmyslitelnou součástí odpovědného rozlišování. Rozlišování se neobejde bez předchozího pečlivého poznávání. Slovně deklarovaná podpora křesťanských hodnot může sloužit jako zástěrka pro obsah, který nemá s křesťanstvím nic společného. Naopak, projev, který nám svou vnější podobou nekonvenuje, může být výrazem bolestí nad velkou nespravedlností, útiskem, pošlapáváním práv.

Pro křesťany je nejen zcela legitimní, ale je jejich povinností, aby zkoumali, co se ve skutečnosti odehrává v daném prostoru a čase, aby kladli otázky, aby ověřovali hodnověrnost svých zdrojů, zasazovali jednotlivé poznatky do vzájemného kontextu a souvislostí. Každý jen trochu všímavý věděl, že Rusko není rájem na zemi. Vysoký počet rozvodů, potratů, domácího násilí, korupce, ale též pronásledování politických odpůrců, vraždy novinářů, omezování svobody slova a činnosti zahraničních médií, a rozsáhlé restrikce ve sféře občanských iniciativ, to vše sloužilo jako naléhavé varování. „Po jejich ovoci je poznáte.“ (Mt 7,16)

Naopak některé vnější projevy mohou pohoršit. Při vzpomínce na legendární vystoupení punkerek ze skupiny Pussy Riot v moskevské katedrále se leckdo může ošívat. Pod tím drsným obalem se však neskrýval útok na víru, ale na poměry v Rusku. Katedrála jistě není vhodným prostředím pro prezentace tohoto typu, ale které činy ve výsledku více zraňují. Punkerský protest, nebo výroky patriarchy Kirilla dlouhodobě podporujícího Putinovo upevňování moci a potlačování svobod.

Toto všechno ti dám, budeš-li se mi klanět

Pussy Riot
Autor: Wikipedia.org / Igor Mukhin / Creative Commons

Líbivý kabát ochrany náboženského života nespočíval v podpoře církví proti nenávistným útokům, ale paradoxně v dohledu nad svobodou vyznávání víry. Pružné paragrafy umožňují v Rusku jak stíhání různých projevů kritiky pravoslavné církve, včetně vtipů na její adresu, tak i omezování aktivit dalších křesťanských církví, jejichž působení není pravoslavnou církví podporováno. Problémy proto měli členové církví, na jejichž veřejné působení rovněž dopadly gumové paragrafy protiteroristického zákona. A to nemluvím o zákazu svědků Jehovových. I když některé jejich postoje jistě vykazují sektářský charakter, k teroristům mají na míle daleko. Co na nich nejvíce provokuje, je jejich jistá zaťatost. Stačí si vzpomenout na jejich statečné odmítání povinné vojenské služby za komunismu. Je pak lépe pochopitelné, proč jsou v Rusku nežádoucí.

Výzva k bdělosti zahrnuje zkoumání a porovnání slov a činů. Jako měřítko neslouží příslib prosazení toho či onoho zákona, ochrany před údajnou zkažeností Západu, ale jak daná společnost garantuje spravedlnost, férové podmínky pro všechny, jak dokáže být sociálně soudržná a podporující ty, kteří jsou z nejrůznějších důvodů oslabeni. Je nesmírně bolestné sledovat údajného ochránce křesťanských hodnot, který se dopouští válečných zločinů. Stejně jako mlčícího patriarchu Kirilla. Jejich sladké řeči umíchaly nesmírně hořký nápoj. 

Autorka je právnička