Velikonoce žen a mužů

Zdeněk A. Eminger
Autor: archiv autora

„Církev je žena, nevěsta Kristova, matka svého lidu, věřících křesťanů. Není feminismus podotknout, že Maria je mnohem důležitější než apoštolové.“ řekl v polovině června r. 2015 ve své homilii u sv. Jana na Lateránu papež František. Vzpomínám si, jak tehdy řadě lidí zatrnulo a jak velké snahy se vyvinuly, aby byl právě tenhle papežův výrok chápán jako nadsázka řečená u kafe a sladkostí jaksi mimochodem a vlastně omylem.

Jenže papež do větru nemluví, tím spíš o věcech, které pokládá za důležité. Když jsem tato jeho slova četl poprvé, říkal jsem si, jestli náhodou nečetl dopisy naší Boženy Němcové. Ta v r. 1849 napsala svému příteli Františku M. Klácelovi toto: „Musí ženská ostati jen tou — milkou aneb tím domácím skřítkem? Nemůže se vyrovnati muži? Zdali na sukni přilepen jest takový rozdíl ducha a statečnosti?“ Uplynulo sice sto padesát let, ale nezdá se, že by se postavení ženy v církvi zas o tolik moc změnilo. Moc rád cituji k novodobým teologickým problémům, otázkám a polemikám ze sebraných spisů Edith Stein, které činí dvacet sedm svazků. Vždycky ale v diskuzích cítím, že židovsko-křesťanská Učitelka církve sv. Terezie Benedikta od Kříže netáhne v mužském prostředí tolik, jako když se cituje z teologických klasiků. Mužů klasiků. 

Jsou-li velikonoční svátky všekosmickou katarzí, v níž je smrt přepodstatněna v život a skrze kterou se na ose dějin spásy mění osudy všech lidí a celého světa, přemýšlím nad tím, jak se fenomén smrti, utrpení a života zrcadlí v ženském, chcete-li, dívčím světě, a je-li odlišný od toho, co prožívám já sám. A tu se mi zdá, že přístup a vztah žen k bolesti a utrpení je přece jen v něčem jiný a v mnohém mariánský. Přál bych si, aby ženy byly po vzoru Matky Boží, Panny Marie, v církvi důležité právě tak jako muži. I tyto Velikonoce se tak mohou skrze ženy v naší blízkosti stát svátky, v nichž Krista ke kříži doprovází i jeho matka a ženy, a ne pouze muži jemných antických výrazů, oblečení do ženských šatů. Požehnané dny Kristova vítězství.


Autor je křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním a světem umění.