Kristus byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen!

Ilustrační foto
Autor: Pixabay.com

Kristus byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen!

Cristo è risorto!

Resurrexit Christus!

Χριστός ἀνέστη!

Le Christ est ressuscité!

Christ is risen!

Christus ist auferstanden!

Cristo ha resucitado!

Cristo ressuscitou!

Chrystus Zmartwychwstal!

Cristós a inviat!

Pokoj a dobro o Velikonocích a radost ze vzkříšení Krista přeje všem svým čtenářům redakce magazínu Christnet.eu.