Ne, nebojte, ChristNet.eu nezrušíme. Ale tahle myšlenka se zrušením mě napadla v pátek odpoledne, když už jsem byl díky vynervování v lehce sarkastické náladě. Jak totiž asi víte, začal mít Magazín ChristNet.eu ve čtvrtek problémy se zprávami. V pátek se pak problémy přenesly na celý ChristNet.eu, který následně zkolaboval a nefungoval.

Celý den jsem komunikoval s celým představenstvem sdružení ChristNet.eu. Všichni programátoři byli totiž off-line. Petr Handlar, 1. viceprezident a ředitel divize Katolík.cz v pátek dopoledne obhájil svoji diplomovou práci na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a odpoledne už zachraňoval na ChristNet.eu, co se dalo. Nicméně se stále smál a vtipkoval: "ChristNet.eu trhá rekordy, i když nefunguje." Byla to totiž pravda. ChristNet.eu nefungoval, ale v počtu přístupů trhal rekordy.

Za chvíli mi volal Martin Moštěk, zástupce šéfredaktora Magazínu ChristNet.eu a náš Senior Partner. Ten se taky podivoval, že ChristNet.eu nefunguje, ale má vysokou návštěvnost. Právě tehdy jsem sarkasticky řekl: "Tak ChristNet.eu zrušíme, ale stejně tam budou lidi chodit a my budeme na tom druhém místě na českém křesťanském internetě."

Ne, samozřejmě, že si vás, našich návštěvníků velice vážíme. Chceme pro vás dělat maximum. Ale připadlo mi k smíchu, že lidé chodí nevědomky někam, kde to nefunguje. Jen tak, ze setrvačnosti nebo ze zvědavosti. Jak mnohdy chodíme na místa, kde to už dávno nefunguje!

Bohudíky, že na internetu funguje konkurence, která nás nutí podávat stále lepší výkony. A navíc se cítíme být vám zavázáni a nabízet vám ty nejlepší služby. Je pro nás nemyslitelné, aby v redakčním systému nebyl do 24.00 článek na další den, aby nevyšly zprávy, aby nefungovalo vyhledávání na Odkazech ChristNet.eu nebo abychom rychle neodpovídali na vaše e-maily.

Moji spolupracovníci by mohli vyprávět, jak často pracují v noci a jak se musí mnohého vzdát, aby mohli pracovat na ChristNet.eu. A to jen pro to, abyste byli spokojeni a mohli využívat i v křesťanské oblasti všech výhod internetu.

Kéž by i v církevní oblasti fungovala takováto zdravá konkurence a pocit závazku vůči věřícím! Kéž by všichni kněží a kazatelé věděli, že stále musí podávat špičkové výkony a nabízet svým věřícím to nejlepší!

Jsou tací. Ale je jich málo. Příčin je několik. Jedním z nich je státní příspěvek na provoz církví. Díky tomu mají kněží a kazatelé "své jisté" a o víc se nemusejí starat. Apoštol Pavel nedostával od státu nic. Proto musel být "blázen Boží", aby zvěstoval evangelium. Kdyby kněží a kazatelé museli platit provoz farností a sborů ze svého, rychle by odpadli všichni, kteří by to nemysleli s Kristem vážně. To by se nám pročistili řady!

Stejně jako apoštol Pavel by ti zbylí začali rychle evangelizovat, protože by si byli vědomi toho, že když nebudou věřící, kteří je budou s radostí finančně podporovat, nebudou mít z čeho žít. Apoštol Pavel se za svého života na svou dobu nacestoval až moc. Pak ale také mohl po "svých" obcích žádat, aby ho na sklonku života podpořili. A mnozí to dělali bez žádání.

Apoštol Pavel měl také výhodu, že žil v konkurenčním prostředí. Lidé tehdy nebyli v křesťanské víře vychováni. Výchova je přitom ta nejželeznější košile a mnozí křesťané jsou křesťané jen proto, že tak byli vychováni. Bylo by jim divné, kdyby najednou přestali chodit v neděli do kostela nebo do shromáždění. Proto tam chodí. Ale tehdy by to nic divného nebylo. Kdyby jim Pavel přestal zvěstovat živého Krista v té nejlepší podobě, přestali by do křesťanské obce docházet.

I u nás se sice občas stává, že někdo odejde z křesťanské obce. Ovšem pak máme tendenci říkat: "On(a) nebyl(a) žádný pořádný(á) křesťanka. My za nic nemůžeme." A přitom můžeme! My jsme ho odlákali či jsme mu Krista dokonce znechutili. My jsme ti vinní!

Kdyby někdo nenavštěvoval ChristNet.eu, ale navštěvoval konkurenční site, nebudeme říkat, že je špatný. Naopak se budeme radit, co udělat, abychom ho přilákali. Jaké služby mu nabídnout? Jak ho oslovit?

Ptají se takto naši kněží a kazatelé?! Ptají se, jak oslovit věřící i nevěřící? Ptají se, co a jak jim mají nabídnout? Dělají vše proto, aby jim usnadnili cestu ke Kristu?

Na internetu existuje velká konkurence. Něco se vám nelíbí, tak kliknete a jste někde jinde. Ale u církví? Když pominu konverze a přestupy, protože to není tak snadné, konkurence takřka neexistuje. Trochu se vyskytuje ve velkých městech u těch největších církvích. Ale jinak jsou věřící rádi, že mají ve svém městě svého faráře či kazatele. Ještě aby si vybírali! Ve skutečnosti by to bylo potřeba, kněží a kazatelé cítili existenční tlak, že pokud nebudou podávat profesionální výkony, rychle skončí.

Přitom mnozí kněží a kazatelé jen zneužívají svůj monopol. Znám mnoho sborů, kde kazatel pěstuje u svých věřících na sobě osobní závislost a běda, kdyby se mu někdo odvážil říct něco nepříjemného! Firmy, které chtějí uspět na trhu kritiku přímo vyžadují, protože jedině ta jim ukáže, kde mají slabá místa, a mohou je zlepšit.

V Katolické církvi je zase jiný problém: kdo se jednou stane knězem, musí jím být navždy. Katolická církev nemůže nikoho propustit, i kdyby prováděl sebehorší věci. Mnohé církevní instituce se v hantýrce označují za "sociální instituce", protože tam nejsou lidé vybíráni podle toho, co umí a jaké to jsou osobnosti, ale proto, "že se umí modlit", "že jsou dobří křesťané", případně že je tam kdosi vlivný doporučil. A dát výpověď se v takovýchto institucích taky nenosí. Tohle, že mám platit ze svých darů církvi?

Abych to shrnul. Církvím by prospělo trochu podnikatelského myšlení. Církevní instituce by měly zaměstnávat skutečné profesionály, kteří dokáží "zvládnout konkurenci" a "uspět na trhu". Není to nic nového.

"Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán" (2 Tim 4,7n).