Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Řeč Jana Pavla II. při příletu do Egypta 24. 2. 2000

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 29. 2. 2000

Církevní dokumenty

Řeč Jana Pavla II. na ekumenickém setkání v nové katedrále Panny Marie Egyptské

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 29. 2. 2000
Egypt byl domovem církve od samého počátku. Alexandrijská církev, založená na apoštolském kázání a autoritě sv. Marka, se brzy stala jedním z vůdčích společenství v raně křesťanském světě. Úctyhodní biskupové jako sv. Atanáš a sv. Cyril byli svědky víry v Trojjediného Boha a Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka, jak ji definovaly první všeobecné koncily. V egyptských pouštích má původ monastický život ve své osamělé i komunitární formě, jehož duchovními otci byli sv. Antonín a sv. Pachomius. Díky nim a velkému vlivu jejich duchovních spisů se monastický život stal naším společným dědictvím. V uplynulých desetiletích zažilo toto dědictví nový rozkvět jeho zásadní duchovní poselství se rozlilo daleko za egyptské hranice.

Církevní dokumenty

Homilie papeže Jana Pavla II. při mši na stadionu v Káhiře

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 29. 2. 2000
Dnešní evangelium připomíná útěk Svaté rodiny do Egypta, kam přišla, aby hledala útočiště. Anděl Páně se zjevil ve snu Josefovi a řekl „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ (Mt 2,13) Tímto způsobem chtěl i Kristus, „který se stal člověkem, aby člověk mohl přijmout božství“ (sv. Atanáš Alexandrijský, Contra Arianos 2,59) jít ve stopách cesty božského volání, cesty po níž se vydal jeho lid, aby se všichni jeho příslušníci mohli stát syny a dcerami v Synu. Josef „vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: `Z Egypta jsem povolal svého syna.´“. (Mt 2,14 -15). Prozřetelnost vedla Ježíše po cestách, po níž kdysi šli Israelité, když pochodovali do Zaslíbené země a pod znamením velikonočního beránka slavili Přejití. I Ježíš, Beránek Boží, byl Otcem povolán z Egypta, aby naplnil v Jerusalémě Přejití nové a neodvolatelné smlouvy, konečné Přejití, které přináší světu spásu.

Církev dnes

Prof. Wolf nebude děkanem Katolické teologické fakulty

Robert Němec, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 29. 2. 2000

Článek měsíce

Mnoho povyku něco vypovědělo: české církve a spor o manželství pro všechny

Tomáš Petráček / 3. 8. 2023
Filmana
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Považujete jednání děkana KTF UK vůči prof. Petráčkovi za správné?
Ano
27%
 
Ne
71%
 
Nevím
2%
 
(Počet hlasů celkem: 974)