Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Velikonoční pozdrav papeže Jana Pavla II. před požehnáním Urbi et Orbi

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 23. 4. 2000

Praktická víra

Velikonoční sekvence Velikonoční oběti (Victimiae Paschalis)

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 4. 2000

Praktická víra

Exultet chvalozpěv na velikonoční svíci z liturgie Bílé soboty

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 4. 2000

Praktická víra

... a já se rozplakal

Robert Němec, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 4. 2000

Praktická víra

Pokání a svátost smíření

P. Benno Tivar, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 4. 2000

Článek měsíce

Na arcibiskupství přišli lidé, kteří to s naší zemí myslí špatně. Neuměla jsem k té akci mlčet

Ondřej Luštinec / 27. 4. 2024