Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Na cestě s Kristem

Jan Pavel II., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 28. 4. 2002

Církevní dokumenty

Slavnostní výzva obnovit úmluvu

Jan Pavel II., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 25. 4. 2002

Církevní dokumenty

Neděle "Dobrého Pastýře"

Jan Pavel II., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 4. 2002

Církevní dokumenty

Žij tajemství, které je vloženo do tvých rukou!

Jan Pavel II., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 4. 2002

Církevní dokumenty

Jásot vykoupeného lidu

Jan Pavel II., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 18. 4. 2002

Článek měsíce

Česko a Německo: dva synodální procesy

Michal Kaplánek / 7. 4. 2024

Ta, jež byla uchráněna před dědičným hříchem

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Pozvání ke chvále Pána pro jeho lásku

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Ježíšova paradoxní královská důstojnost

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Hospodin je mocnější než armády světa

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Papež zve představitele všech náboženství ke společným modlitbám do Assis

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Chci zachovávat Boží zákon

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Chléb náš vezdejší

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Radost těch, kteří vstupují do chrámu

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Pán nepřestává povzbuzovat svědky evangelia

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Vždyť ty miluješ všechno

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Povolání ke svatosti

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Papežova omluva Číně a evangelizace Číny vůbec

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Ohlédnutí za biskupským synodem - Zajeď na hlubinu!

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Smiluj se nade mnou, Bože

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Kvalitní manželství není jednoduché

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Na negativní podněty - rodina!

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Díkuvzdání za záchranu lidu

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Růženec za mezinárodní situaci

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Papež hovořil o životě v tísni, Afghánistán nezmínil

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty