Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Areopag

Za lesk zlata nezapři jazyk svůj

Petr Živný, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 3. 5. 2007

Křesťanství v zahraničí

Bose – domov pro každého křesťana

Petr Živný, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 29. 1. 2007
V roce 1965, na konci II. vatikánského koncilu, našel svůj nový domov na samotě Bose v severozápadní Itálii Enzo Bianchi, bývalý student turínské univerzity. Rozhodl se neukončit vysokou školu a v nadšení koncilních dokumentů cítil jediný cíl: založení mnišského společenství pro muže i ženy, kteří pocházejí z různých křesťanských vyznání. Mladý Bianchi hledal modely ve staré mnišské tradici. Inspiraci nacházel zejména u trapistů, benediktínů, baziliánů, ale také v ekumenickém společenství v Taizé či v pravoslavných i protestanských klášterech.

Praktická víra

Ambroziánský ritus - odkaz sv. Ambrože z Milána

Petr Živný, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 14. 12. 2006

Praktická víra

Postřehy z kartuziánské klauzury v Itálii

Petr Živný, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 15. 11. 2006

Církev dnes

Máme nový kostel aneb nevím, zda vím, co je to zázrak ...

Petr Živný, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 11. 10. 2000

Článek měsíce

Nonaginta pouhá finta aneb poděkování devadesátiletému mladíkovi Karlu Skalickému

Tomáš Petráček / 20. 5. 2024