Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Praktická víra

Nový církevní rok začíná tuto neděli

Tiskové střed. ČBK, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 1. 12. 2000

Církevní dokumenty

Slovo českých a moravských katolických biskupů k nadcházejícím volbám

Tiskové střed. ČBK, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 6. 11. 2000

Na pravou míru

Dementi CMTF UP ke zprávě ČTK o Novákově vyloučení

Tiskové střed. ČBK, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 10. 2000

Církev dnes

Dopis národního ředitele Papežského misijního díla

Tiskové střed. ČBK, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 10. 2000

Církev dnes

Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR vítají zasedání MMF a SB v Praze.

Tiskové střed. ČBK, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 9. 2000
Vrcholných hodnot pokoje a dobra lze v dnešním světě dosáhnout jen v globálním měřítku, a to znamená co nejužší vzájemnou spoluprací a solidaritou. Žijeme v jediném světě, pod vládou jediného Boha. Nechceme však zůstat jen při apelu. Rozhodli jsme se, že při této příležitosti vyhlásíme a zorganizujeme finanční sbírku všech křesťanských církví v České republice ve prospěch nejchudších zemí , na podporu důležitých projektů, které by umožnily jejich hospodářský rozvoj. V minulosti se nám dostalo a stále dostává četné pomoci od bratří a sester z bohatších zemí, především od našich sousedů. Jsou však na světě daleko potřebnější. Nechceme nechat svá srdce zkamenět. Je naděje, že 21. století by se mohlo stát stoletím celosvětové solidarity

Článek měsíce

Nonaginta pouhá finta aneb poděkování devadesátiletému mladíkovi Karlu Skalickému

Tomáš Petráček / 20. 5. 2024