Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Prohlášení Jana Pavla II. k deklaraci <I>Domines Iesus</I>

Naďa Witzanyová, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 5. 10. 2000

Církevní dokumenty

Deklarace <I>Dominus Iesus</I> kapitoly 1 a 2

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 12. 9. 2000

Církevní dokumenty

Deklarace <I>Dominus Iesus</I> kapitoly 3 a 4

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 12. 9. 2000

Pamětliva tohoto článku víru stojí dnešní theologie, ve svých úvahách nad existencí dalších náboženských zkušenosti a jejich významu v Božím plánu spásy, před úkolem bádat, zda a jakým způsobem mohou patřit historické postavy a positivní prvky těchto náboženství do Božího plánu spásy. Theologický výzkum má v této oblasti pod vedením učitelského úřadu rozsáhlé pole působnosti. II. vatikánský koncil přece prohlásil: „jediné prostřednictví Vykupitele nevylučuje, nýbrž vyvolává rozličnou spolupráci tvorů, vyplývající z účasti na jediném zdroji“ (43). Obsah tohoto spoluúčastného zprostředkování může být hlouběji zkoumán, ale vždy musí zůstat v souladu s principem jediného prostřednictví Kristova: „I když různé druhy a stupně spoluúčastného zprostředkování nejsou vyloučeny, svůj smysl a hodnotu získávají výlučně z prostřednictví Kristova a nelze je považovat za paralelní nebo komplementární k němu.“ (44). Taková řešení, která by počítala se spásným Božím působením mimo jedinečné prostřednictví Kristovo, jsou proto v rozporu s křesťanskou a katolickou vírou.

Církevní dokumenty

Deklarace <I>Dominus Iesus</I> kapitoly 5 a 6

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 12. 9. 2000

21. Co se týče způsobu jímž je spásná Boží milost—která je vždy dávána skrze Krista v Duchu a v tajemném vztahu k církvi—přichází k jednotlivým ne-křesťanům, omezil se II. vatikánský koncil na prohlášení, že ji Bůh dává „způsobem známým jen jemu“ (83). Theologové se snaží pochopit tento problém plněji. Jejich snahu je třeba povzbuzovat, protože jistě pomáhá lépe porozumět Božímu plánu spásy a způsobům jeho naplňování. Nicméně z toho co bylo výše uvedeno o zprostředkování Ježíšem Kristem a o „jedinečném a zvláštním vztahu“ (84) církve a království Božího mezi lidmi—které je v podstatě universálním královstvím Krista Spasitele—je jasné, že by odporovalo víře považovat církev za jednu z cest ke spáse vedle těch, které tvoří jiná náboženství chápaná jako komplementární k církvi, nebo jí v podstatě rovná a to i když se o nich tvrdí, že konvergují s církví k eschatologickému Božímu království.

Církevní dokumenty

Řeč Jana Pavla II. k účastníkům Mezinárodnímu kongresu o transplantacích

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 5. 9. 2000
Podobně jako všechny výsledky lidského pokroku předkládá i tato konkrétní oblast lékařské vědy se vší nadějí na zdraví pro mnohé i některé kritické problémy, jež je nutno zkoumat ve světle rozlišující antropologické a ethické reflexe. I v této oblasti medicíny musí být základním rozlišovacím kritériem obrana a podpora integrálního dobra lidské osoby v souladu jedinečnou důstojností, která nám přísluší pro naše lidství. Z toho zjevně plyne, že každý medicínský úkon vykonaný na lidské osobě je podřízen omezením a to nejen omezením plynoucím z technických možností, ale i mezím daným respektem k samotné lidské přirozenosti chápané v její plnosti: „pokud je něco technicky možné, není jen z tohoto důvodu morálně přípustné“. (Kongregace pro nauku víry, Donum Vitae,4).

Článek měsíce

Nepohodlné katoličky

Petra Švecová / 2. 1. 2024

Řeč Jana Pavla II. při návštěvě uprchlického tábora v Dheishehi

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Papežova řeč při uvítání na území Palestinské autonomie

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při mši v Betlémě

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Projev Jana Pavla II. po příletu do Tel Avivu

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při mši svaté v Ammánu

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Papežova modlitba u Wadi Al Kharrar

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Modlitba Svatého Otce na hoře Nebo

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Řeč Svatého Otce Jana Pavla II. při slavnostním uvítání v Jordánsku

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Pastýřský list českých a moravských biskupů k některým sociálním otázkám

Robert Němec / Církevní dokumenty

Universální modlitba: Vyznání hříchů a prosba o odpuštění

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při bohoslužbě slova u hory Sinaj

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Výtah z promluvy Jana Pavla II. o uskutečňování II. vatikánského koncilu

Robert Němec / Církevní dokumenty

Homilie papeže Jana Pavla II. při mši na stadionu v Káhiře

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Řeč Jana Pavla II. na ekumenickém setkání v nové katedrále Panny Marie Egyptské

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Řeč Jana Pavla II. při příletu do Egypta 24. 2. 2000

Martin Moštěk / Církevní dokumenty
Studium IES
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Přejete si mít euromince s vyobrazením svatého Václava nebo Jana Husa?
Ano
58%
 
Ano, ale k výběru jedné z osobností mám výhrady
25%
 
Ne
0%
 
Určitě ne, jsem proti zavedení eura
17%
 
(Počet hlasů celkem: 12)