Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Paměť a usmíření: církev a chyby minulosti II.

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 10. 4. 2000

Církevní dokumenty

Paměť a usmíření: církev a viny minulosti

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 4. 4. 2000

Církevní dokumenty

Homilie Svatého otce při bohoslužbě o Dni odpuštění

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 31. 3. 2000

Církevní dokumenty

Promluva Jana Pavla II. při ekumenickém setkání na pravoslavném patriarchátu v Jerusalémě

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 3. 2000
Naše snahy o plnější společenství mezi křesťany nabývá v zemi Spasitelova narození a ve Svatém městě Jeruzalémě zvláštní smysl. Zde, v přítomnosti různých církví a společností chci znovu potvrdit, že církevní znamení universality plně respektuje legitimní různost. Rozmanitost a krása vašich liturgických ritů a kanonických tradic a institucí svědčí o bohatosti Bohem zjeveného a nerozděleného dědictví všeobecné církve, jak se rozvinulo během staletí na Východě i na Západě. Existuje legitimní různost, která v žádném případě neprotiřečí jednotě Těla Kristova, ale spíše zvyšuje lesk církve a značně přispívá k naplňování jejího poslání. (srov. Ut unum sint, 50). Nic z tohoto bohatství nesmí být ztraceno v plnější jednotě o niž usilujeme.

Církevní dokumenty

Slova Jana Pavla II. před modlitbou Anděl Páně v basilice Vzkříšení

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 3. 2000

Článek měsíce

Nonaginta pouhá finta aneb poděkování devadesátiletému mladíkovi Karlu Skalickému

Tomáš Petráček / 20. 5. 2024