Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Homilie Svatého Otce v chrámu Božího hrobu

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 3. 2000
Když zde, u Božího hrobu a Golgoty, obnovujeme své vyznání víry ve Vzkříšeného Pána, můžeme snad pochybovat, že v moci Ducha života dostaneme sílu k překonávání rozdělení a spolupracovat na budoucnosti usmíření, jednoty a pokoje ? Zde, jako nikde jinde na Zemi, slyšíme opět, jak Pán říká svým učedníkům: "Nebojte se, neboť já jsem přemohl svět! ". (srov. J 16, 33)… Z tohoto místa, kde se o Vzkříšení poprvé dozvěděli ženy a poté apoštolové vybízím všechny členy církve, aby obnovili svou poslušnost Pánovu příkazu přinášet evangelium do všech konců země . Na prahu nového milénia je naléhavě třeba hlásat ze střech radostnou zvěst, že "Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (J 3, 16).

Církevní dokumenty

Papežova řeč na setkání zástupců abrahamovských náboženství v Jerusalémě

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 25. 3. 2000

Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při mši svaté na Hoře Blahoslavenství

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 25. 3. 2000

Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při mši v nazaretské Basilice Zvěstování

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 25. 3. 2000

Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. v jerusalémské kapli Poslední večeře

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 24. 3. 2000

Článek měsíce

Duchovní hledání spisovatelky Kateřiny Tučkové

Petra Švecová / 22. 4. 2022

Řeč Jana Pavla II. při návštěvě uprchlického tábora v Dheishehi

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Papežova řeč při uvítání na území Palestinské autonomie

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při mši v Betlémě

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Projev Jana Pavla II. po příletu do Tel Avivu

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při mši svaté v Ammánu

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Papežova modlitba u Wadi Al Kharrar

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Modlitba Svatého Otce na hoře Nebo

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Řeč Svatého Otce Jana Pavla II. při slavnostním uvítání v Jordánsku

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Pastýřský list českých a moravských biskupů k některým sociálním otázkám

Robert Němec / Církevní dokumenty

Universální modlitba: Vyznání hříchů a prosba o odpuštění

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při bohoslužbě slova u hory Sinaj

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Výtah z promluvy Jana Pavla II. o uskutečňování II. vatikánského koncilu

Robert Němec / Církevní dokumenty

Homilie papeže Jana Pavla II. při mši na stadionu v Káhiře

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Řeč Jana Pavla II. na ekumenickém setkání v nové katedrále Panny Marie Egyptské

Martin Moštěk / Církevní dokumenty

Řeč Jana Pavla II. při příletu do Egypta 24. 2. 2000

Martin Moštěk / Církevní dokumenty
Studium IES
Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Jste spojeni s volbou nového pražského arcibiskupa?
Ano
25%
 
Spíše ano, mohlo to být horší
18%
 
Nelíbí se mi neprůhlednost rozhodování
13%
 
Ne
43%
 
(Počet hlasů celkem: 228)