Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Kultura a recenze

Pozvání k Večeři Páně

Ladislav a Marta Hanušovi, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 5. 12. 2008

Kultura a recenze

Kostel už nepatří do základní "výbavy" města

ČTK/Redakce , Česká tisková kancelář , Jiří Baroš / 26. 11. 2008

Kultura a recenze

Svět mého dětství nenávratně umírá

Redakce , Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 11. 2008

Kultura a recenze

Zdechovského básně provokují

Michal Šulc, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 11. 2008

Kultura a recenze

Devalvuje aktivní zpěv lidu liturgickou hudbu?

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 29. 10. 2008
Jako červená nit se nedávným vydáním revue Salve line myšlenka napětí mezi "služebností" umění v liturgii a snahou o jeho nejvyšší kvalitu. Podle kritiku reforem II. vatikánského koncilu vedl důraz na účast lidu k ochuzení liturgie. Většinou kritici souhlasí se zpěvem shromážděného lidu, ale ne tak, aby to vedlo k banalitám a vyprázdnění.
Revue obsahuje hutné teologické a odborné texty (např. studii kardinála Josepha Ratzingera, či liturgický pohled na věc z pera Františka Kunetky), krátké tematické studie (např. o modlitbě se zpěvy v Taize), nebo rozhovor s otcem Mikulášem novicmistrem a kantorem v klášteře v Sept Fonts. Druhé letošní číslo nabízí i laskavý náhled do planoucí duše hudebního skladatele Petra Ebena.

Článek měsíce

Česko a Německo: dva synodální procesy

Michal Kaplánek / 7. 4. 2024