Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Kultura a recenze

Vánoční politikon za velkou louží

Jaroslav E. Sýkora, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 12. 2006
Představení, o němž mluvím, zahrálo hostující divadlo Husa na provázku v sobotu 16. prosince v prostorách České národní budovy (Bohemian National Hall) na Manhattanu. Rozestavěné prostory Národní budovy nahradily kulisu děje, jehož původní a tím i přirozené prostředí byla Palestina před dvěma tisíci lety - Galilej, Samaří a Judea, kopce Judské pouště a kamenité kopce. Jenže evangelijní příběh zlidověl a cestou století nasbíral folklorní prvky, které s větším či menším úspěchem uplatnil i režisér hry Betlém Vladimír Morávek.

Kultura a recenze

Svatí blázni

Mikuláš Vymětal, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 12. 2006

Kultura a recenze

Proticírkevní, strašná, nepřijatelná?

Kateřina Tetivová, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 12. 2006

Kultura a recenze

Ježíš z Nazareta. Od křtu v Jordánu do Proměnění

Benedikt XVI., Jiří Baroš , Jiří Baroš / 24. 11. 2006
K této knize o Ježíši, jejíž první část nyní představuji veřejnosti, jsem dospěl po dlouhé vnitřní pouti. Za časů mého mládí – v třicátých a čtyřicátých letech – vyšla řada povzbudivých knih o Ježíšovi. Ve všech těchto knihách byl obraz Ježíše Krista vykreslen podle evangelií: jak žil na zemi a jak, i přesto, že byl plně člověkem, přiváděl současně lidi k Bohu, s nímž – jakožto Syn – byl jedno. Tak skrze člověka Ježíše se stával viditelným Bůh, a vycházejíc od Boha, bylo možné vidět obraz spravedlivého člověka. Situace se změnila počátkem padesátých let. Propast mezi „historickým Ježíšem“ a „Ježíšem víry“ se stále zvětšovala; jeden od druhého se viditelně vzdaloval....

Kultura a recenze

Homo undergroundicus

Jaroslav E. Sýkora, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 11. 2006

Článek měsíce

Česko a Německo: dva synodální procesy

Michal Kaplánek / 7. 4. 2024