Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Praktická víra

Zpověď a klíče od Božího království

Jeroným Klimeš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 2. 4. 2012

Praktická víra

Benedikt XVI. a obrácení Fidela Castra

Rostislav Matulík, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 29. 3. 2012

Praktická víra

Subsidiarita: alternativa pro dnešní politiku

Jiří Baroš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 27. 3. 2012

Praktická víra

Přemýšlíte o kněžství?

Markéta Jungová, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 3. 2012

Praktická víra

Sečetl Bůh svůj lid?

Milan Mareš/ Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 8. 3. 2012

O hodnocení sčítání se nedávno pokoušeli účastníci panelové debaty Sečetl Bůh svůj lid? Pro ilustraci jsme pro Vás připravili i grafické srovnání stavu religiozity v České republice a okolních zemích i pohled na katolicitu jednotlivých krajů. Někteří namítají, co je to za život ve víře, když stačí jednou za deset let pouze vyplnit statistickou kolonku. Sčítání ale nezjišťovalo údaje o těch, kteří navštěvují pravidelně nedělní bohoslužby. Přesto dramatický pokles katolicity musí být pečlivě analyzován. V této souvislosti je zarážející, že se církev chová často hůře než stát a výsledky vlastních statistických průzkumů ne vždy zveřejňuje.

Článek měsíce

Česko a Německo: dva synodální procesy

Michal Kaplánek / 7. 4. 2024

Svatodušní spřátelování

Veronika Čepelková / Praktická víra

Dvacáté výročí návštěvy Jana Pavla II. u nás

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Diecézní středisko Marianum nabízí ubytování

Redakce / Praktická víra

Nový pražský arcibiskup bude zítra uveden do úřadu

Redakce / Praktická víra

Schönborn a Wir sind Kirche uspořádali kající bohoslužbu

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Naše společnost není připravena na stáří a smrt

Kateřina Tetivová / Praktická víra

Křesťanský půst má být odtučňováním srdce, ne těla

Tiskové střed. ČBK / Praktická víra

Nový pastýř, staré ovce

Max Kašparů / Praktická víra

Co očekávám od nového pražského arcibiskupa

Prokop Remeš / Praktická víra

Vatikánský teolog varuje před uctíváním ostatků

Rostislav Matulík / Praktická víra

Jak před devadesáti lety vznikla CČSH?

Ivana Peterková / Praktická víra

Stavba kostela je jako sbírka na Národní divadlo

Česká tisková kancelář / Praktická víra

In Spiritu veritatis

Ivan O. Štampach / Praktická víra

Vídeň se chystá na misijní ofenzivu

Stephan Baier -Die Tagespost / Praktická víra

Co čekám od nového pražského arcibiskupa

Pavel Černý / Praktická víra

Kdo způsobil zemětřesení na Haiti

Rostislav Matulík / Praktická víra

Moje cesta se s CČSH několikrát proťala

Hana Farná / Praktická víra

Esperanto – nová latina církve ?

Max Kašparů / Praktická víra

Jděte a blogujte!

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Ekumenická bohoslužba za účasti církevních špiček

Ekumenická rada církví / Praktická víra