Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Praktická víra

Zákaz zabíjení novorozeňat - pouhý relikt křesťanského sentimentu?

David Černý, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 7. 3. 2012

Praktická víra

Vznik podzemní církve v ČSSR jako přirozený důsledek útlaku

Michal Černý, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 1. 3. 2012

Praktická víra

Krize je vždy výzvou pro hledání nových cest

Milan Mareš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 24. 2. 2012
Sdružení Ackermann-Gemeinde uspořádalo v Praze ve dnech 17. až 19. února konferenci Nacionalismus-rasismus: staronová hrozba pro společnost? Ackermann-Gemeinde je sdružení, které v roce 1946 založili Němci, kteří museli opustit Československo v letech 1945-46. Z předválečných 3,1 milionů občanů německé národnosti jich v r. 1950 zbylo 160 tisíc. Nyní žije v Česku necelých 20 tisíc Němců. V důsledku nelidských podmínek a násilností desítky tisíc Němců zemřely ještě před překročením německých a rakouských hranic. I s tímto dědictvím se vyrovnávali účastníci pražské konference.

Praktická víra

Znamení pokání a usmíření

Klemens Richter, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 2. 2012
Z péče o obrácení hříšníka se v církvi vyvinula praxe pokání s odlišnou přísností. Již prvotní obec znala exkomunikaci, vyloučení hříšníka na určitou dobu. V případě těžkých hříchu mohla doba pokání trvat i roky. Ke znovupřijetí do obce, usmíření (reconciliatio), došlo vzkládáním rukou biskupa. Od 6. století došlo pod vlivem iroskotských misií k tzv. tarifnímu pokání: člověk vyznal hříchy nějakému knězi, který mu uložil odpovídající pokání; po jeho vykonání, později také ihned, dostal člověk rozhřešení. Z toho se vyvinula soukromá zpověď. Jinou formou je společné slavení smíření  (bohoslužba slova) s vyznáním a rozhřešením jednotlivců nebo generální absolucí, kdy je rozhřešení uděleno všem společně.

Praktická víra

Jak číst Bibli

Jan Kašper, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 16. 2. 2012

Článek měsíce

Česko a Německo: dva synodální procesy

Michal Kaplánek / 7. 4. 2024

Švýcaři v referendu odmítli výstavbu minaretů v zemi

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Rytmická liturgie, lidový zpěv

Hana Farná / Praktická víra

Krucifix jako symbol sekularismu?

Daniel Bartoň / Praktická víra

Bezpečnostní politika strachu

Daniel Bartoň / Praktická víra

Celostátní setkání animátorů seniorů

Veronika Čepelková / Praktická víra

Snadno ovládnutelná lidská mysl

Tomáš Zdechovský / Praktická víra

Modlitba za domov na hoře Říp

Redakce / Praktická víra

Obrana rodiny v čele zájmu vatikánské synody o Africe

Česká tisková kancelář / Praktická víra

La Stampa: Vatikán řekl ano ženatým anglikánským kněžím

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Restituce uvnitř církve?

Pavel Kůrka / Praktická víra

Návštěva papeže v Česku – minimum k přežití

Michal Černý / Praktická víra

Jezulátko má k dispozici oblečky z různých koutů světa

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Tabita konala mnoho dobrých skutků

Redakce / Praktická víra

Muslimští rodiče prý chtějí zabít dceru - křesťanku

Daniel Raus / Praktická víra

V Brně začnou oslavy Sametové revoluce poctou Svaté Anežce

Tomáš Zdechovský / Praktická víra

Štrasburský soud nemá ani letos příliš pochopení pro sikhy

Daniel Bartoň / Praktická víra

Unavení manažeři řeší krizi útěkem do kláštera

Jana Kodysová / Praktická víra

Braňte nás odzbrojením!

Daniel Bartoň / Praktická víra

Ledovec je led, led je voda a voda je život

Česká tisková kancelář / Praktická víra

O cestě na Měsíc, poděkování Bohu a zakázané Bibli

Vít Luštinec / Praktická víra