Toto je stanovisko zástupce Olomouckého arcibiskupství ve společnosti Arcibiskupské sklepy Kroměříž, s. r. o. k pořadu TV NOVA Na vlastní oči, vysílaného v úterý 5. 2. 2002. Zveřejňujeme jej celé proto, abychom dali maximální prostor všem stranám.

Prohlašují tímto na svou čest, že ve výše uvedeném pořadu byly veřejnosti prezentovány nepravdivé a zcela zkreslené informace a byl neprávem a nepravdivě obviněn naprosto bezúhonný a nevinný člověk - arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner.

Tento pořad byl v rozporu s tvrzením redaktora Davida Vondráčka o objektivitě, natočen na objednávku „postiženého podnikatele“ pana Jaroslava Grmolce a byly v něm použity naprosto nepravdivé argumenty, které mají cíleně poškodit nejen čest Mons. Jana Graubnera, ale v jeho osobě také celou katolickou církev v České republice a spolu s ní i všech věřících.

Jako hluboce věřící člověk je v tomto pořadu prezentován pan Grmolec a jeho rodina, zatímco zástupce apoštolů je zde postaven do role zločince. K tomu nemohu mlčet.

Musím konstatovat, že redaktor Vondráček se zpronevěřil novinářské etice a obelhal nás. Natočil zcela neobjektivní pořad s úmyslem záměrně poškodit nevinného. To, co jsme mu při rozhovoru řekli k tíži pana Grnolce z pořadu vyřadil a nechal promlouvat jen jednu stranu. Druhá strana se jeho manipulací s fakty a záměrným střihem stala jen statistou. Nedivím se tedy, proč pan arcibiskup, po minulých zkušenostech s touto televizí, neměl zájem s ní natáčet rozhovor.

Protestuji proti tomu, aby se úctyhodný a poctivý člověk nazýval nepřímo zlodějem a tunelářem od člověka, který si neprávem a bez schválení společníky vyplácel a vyplácí ročně naprosto nepřiměřené několika set tisícové nájemné za prostory ve svém vlastním domě. Který odvezl po výpovědi ze sklepů celou zásobu vína v mnohamilionové hodnotě a proti vůli spoluvlastníka, s jehož majetkem nyní vlastně neoprávněně nakládá. Od člověka, pro kterého byla společenská smlouva jen cárem papíru a který vykazoval ročně takové ztráty vína, že tím poškozoval všechny společníky. Arcibiskup se žádné takové krádeže nedopustil!

Pracuji v blízkosti pana arcibiskupa již několik roků. Myslím si, že ho znám dobře. Prohlašuji, že není schopen takových činů, ze kterých byl panem Grmolcem obviněn. Je to člověk hluboce věřící, čestný, opravdový, poctivý, spravedlivý a laskavý. Nemohu mlčet k tomu, že jsou mu podsouvány záměry, kterých by nikdy nebyl schopen a o kterých by nikdy ani neuvažoval.

Je-li něco takového v této společnosti možné, aby nepravda a lži dostávaly beztrestně místo ve veřejném sdělovacím prostředku – televizi NOVA, je to alarmující a vyzývám všecky čestné lidi, věřící i nevěřící, aby se proti tomu postavili. Ano, žijeme v demokratickém a svobodném státě. Je-li toto však možné, máme ještě daleko ke státu právnímu.

Prosím všechny, kdo nesouhlasí s tím, aby se bílé špinilo a vydávalo za černé, aby se jakýmkoliv způsobem ozvali a vyjádřili neprávem osočenému panu arcibiskupovi svou podporu.

Děkuji.

V Olomouci dne 5. února 2002
Karel Kavička
zástupce arcibiskupství olomouckého
ve společnosti Arcibiskupské sklepy Kroměříž, s.r.o.