Pane místopředsedo, minulý týden vystoupili křesťanští demokraté jako jediná strana jednotně proti předloze vládního návrhu zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. Co Vám na tomto návrhu nejvíce vadí?
Již samotná podstata návrhu. Naše strana totiž nepovažuje lidské embryo za pouhý shluk buněk. Jsme přesvědčeni, že lidský zárodek je již od svého počátku lidskou bytostí s možností růstu a s potenciálem stát se dospělým člověkem. Proto nesouhlasíme, aby byly zárodky používány jako výzkumný materiál.

V souvislosti se zákonem byla KDU-ČSL označena jako hlavního odpůrce výzkumu na embryonálních buňkách…
Ano, to je pravda. KDU-ČSL nechce v žádném případě klást odpovědnému výzkumu překážky. Trváme však na tom, aby k němu nebyly využívány buňky z lidských embryí. Na základě konzultací s mnoha odborníky víme, že existují i jiné slibné a přitom eticky přijatelné postupy získávání potřebných buněk z pupečníkové krve či z dospělých tkání jako například kostní dřeně a nosní sliznice. Tyto buňky byly již v České republice i v zahraničí použity k léčebným účelům, a to s nadějnými výsledky. Navíc mají jednoznačně vyšší stabilitu, menší sklon k nádorovému bujení a často se dají získat přímo z těla pacienta, takže pro něho nejsou cizí. Ačkoliv se o této možnosti léčby velmi hovoří, výzkum kmenových buněk je stále ve svém počátku.

 

Pokud zákon projde senátem a podepíše ho prezident, stanou se pokusy na embryích skutečností. Jaký z toho máte pocit?
Je mi z toho velice smutno. Podle našich zákonů jsou chráněna vejce mnoha ptáků, zatímco lidské zárodky chráněné nejsou. Tato situace je námětem k zamyšlení stejně jako tolerování eutanázie a domácího násilí. Opravdu se podivuji nad tím, že levicové strany ČSSD a KSČM na tato témata nekladou důraz, ba dokonce je podporují, což je v přímém rozporu s jejich tvrzením o ochraně slabých.

Příznivci vědeckého výzkumu na embryích však tvrdí, že se jím může zachránit tisíce životů a pomoci v léčbě závažných onemocnění.
Dokud nemáme přesvědčivé důkazy o tom, že embrya nejsou lidskými bytostmi, nemáme morální právo je libovolně ničit. Opravdu si lze jen stěží představit, že kvůli novým poznatkům užitečných lidstvu budeme demontovat lidské zárodky. Není to snad paradox?! Vždyť doposud nebylo nikým dokázáno, že by embryonální kmenové buňky pomohly v léčbě Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby, jak je někdy v médiích zastánci výzkumu předkládáno. Navíc historie minulého století lidstvo poučila, jak každý nový objev může být také zneužíván. Hrozí nebezpečí, že se k výzkumu dostanou lidé, kteří ve zmrazených lidských zárodcích uvidí pouze „zmrazené“ peníze a příležitost k obohacení. Toho se v souvislosti se schválením tohoto zákona obávám nejvíce.

Děkuji za rozhovor.

Životopis Jana Kasala najdete zde