Dva roky po zprovoznění obchvatu Plzně na tomto úseku dálnice D5 3. září 2008 slavnostně otevřeli první dálniční kapli v ČR. Slavnostní otevření kaple Smíření uvedl připomenutím historie jejího vzniku Petr Otásek z občanského sdružení Via Carolina, které stavbu připravilo a realizovalo. Autor stavby, architekt Jan Soukup, poté promluvil o symbolice sakrální budovy: "Jsou to vlastně novodobá Boží muka, která provázejí staré české cesty. Zároveň kaple připomíná bránu, která spojuje Čechy a Němce." Na závěr plzeňský biskup Fantišek Radkovský kapli požehnal.


Ti, kdo chtějí využít dálniční kaple k modlitbě nebo ztišení na svých cestách, si mohou klíč vyzvednout na čerpací stanici. Prostor kaple a její okolí mají být oázou klidu na rušné cestě, místem zastavení a modlitby pro všechny, kdo jsou na cestách. Zároveň chce sloužit jako místo bohoslužeb a setkání. Místní církve plánují například ekumenické bohoslužby ke dni obětí dopravních nehod třetí neděli v listopadu, nabídku bohoslužeb pro řidiče kamionů nebo česko-německá setkávání.

Protože kaple má opravdu malé rozměry a většina účastníků slavností a bohoslužeb bude přítomna okolo kaple, je třeba vytvořit v jejím okolí přírodní intimnější prostor. Ten pomůže vytvořit zeleň, květiny a živé ploty. K odpočinku příchozích poslouží lavičky. A právě na to vše už se nedostává finančních prostředků. Ekumenická rada církví proto rozhodla, že na úpravu okolí kaple věnuje výnos celostátní sbírky z letošní Ekumenické neděle 21. září.

kaple Smířeni s  pozadím dálnice

Kaple byla vybudována za přispění řady firem, které se podílely na stavbě dálničního obchvatu Plzně, z iniciativy občanského sdružení Via Carolina. Jméno sdružení vychází z tradičního názvu středověké cesty, spojující Čechy s Německem. Právě v Německu mají dálniční kaple bohatou tradici. Tamní silniční tahy jich lemuje na třicet. První českou dálniční kapli najdou návštěvníci na dálnici D5 na odpočívadle u obce Šlovice ve směru na Prahu.

Objekt má jednoduchý kubický tvar, tvořený dvanáct metrů vysokou železobetonovou konstrukcí. V rámu stavby je na obou stranách vyříznut tvar kříže. Konstrukce uvnitř ukrývá vlastní kapli. Její interiér je poměrně malý (4 x 6 m). Vybavení tvoří nerezový kříž a oltář a lavice z betonu, pevně připojené ke stěnám a podlaze. Vstupní a protilehlá stěna jsou prosklené. Vnitřek kaple je tak dobře přehledný i z pohledu zvenčí. Po mnoha peripetiích a prodlevách byla kaple v letošním roce zkolaudována a začíná sloužit svému účelu.

interier kaple

Kaple vzhledem ke své poloze na moderní verzi tradiční cesty mezi Čechami a Německem symbolizuje i smíření obou sousedních národů – proto Kaple Smíření. Na kapli je navíc umístěna pamětní deska obětem dálnice. Kaple tak bude památníkem všech lidských obětí dálniční dopravy.

Na základě dohody s občanským sdružením Via Carolina, které je vlastníkem budovy, bude kapli spravovat Římskokatolická farnost Plzeň-Litice.


Více Fotografií kaple architekta Jana Soukupa. Článek byl vydán ve spolupráci s portálem Evangelické liturgické inciativy.