Vánoční výzva prezidentským kandidátům, jichž si lze vážit: Jiřímu Dienstbierovi, Táně Fischerové, Vladimíru Franzovi, Zuzaně Roithové, Karlu Schwarzenbergovi, Přemyslu Sobotkovi (a Vladimíru Dlouhému, kdyby byl přece jen vrácen do hry).

Dámy a pánové kandidáti,
nemůžete nevědět, že průzkumy dlouhodobě ukazují, že ve druhém kole volby nebude stát nikdo z vás, nýbrž představitel toho nejhoršího z novodobé české minulosti, spolutvůrce opoziční smlouvy a otevřený podporovatel mocenských ruských zájmů v České republice – a proti němu „muž bez vlastností“, který podléhá či podlehne týmž či podobným vlivům z podivných zákulisí.

Nemůžete nevědět, jaká rizika představují oba tito pravděpodobní vítězové voleb pro budoucnost této země.

Nemůžete nevědět, že v této konstelaci váš boj o prezidentství, jakkoliv čestně míněný a vedený, postrádá smysl, neboť okruhy, které by jednoho z vás volily, se sice jen částečně, ale přece příliš překrývají.

Prosím, vyvoďte z tohoto poznání odvahu ke statečnému a státnickému rozhodnutí. Buď se dohodněte mezi sebou a všichni či aspoň někteří odstupte ve prospěch jednoho z vás. Z hlediska budoucnosti této země je méně podstatné, jestli ten jeden bude spíše zleva nebo zprava. Podstatné je pouze to, aby mohl sjednotit hlasy, postoupit a vyhrát. Anebo, není-li taková dohoda možná, začněte odstupovat sami. Moudřejší půjde příkladem. Jedině tak je možné ještě zabránit oné katastrofě, oné zoufalé nevolbě mezi Zemanem a Fischerem.

Nebudete-li schopni takovéto dohody či takovéhoto činu, ukážete tím, že jsou vám bližší vaše osobní ambice a zájmy vašich partikulárních skupin nad zájmy této země, tohoto národa. Ukážete, že bohužel nemáte dost státnickosti na prezidentský úřad.

Prosím, přemýšlejte o tom v čase Narození Spasitele; v čase naděje, že nemožné se může aspoň někdy stát možným.

Doc. Martin C. Putna působí na FHS UK v Praze, literární historik, autor řady knih.