Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Úplné znění odpovědi prezidenta Klause na dopis prezidia Ekumenické rady církví

Archiv zpráv / juml / Vlastní zpráva / 7. prosince 2005 1:00

Praha -

Prezident republiky Václav Klaus zaslal dne 6. prosince 2005 odpověď na dopis členů Ekumenické rady církví. Dopis uveřejňujeme v plném znění podle internetových stránek Hradu.

Vážení členové Ekumenické rady církví,

obdržel jsem Váš dopis, ve kterém mě žádáte, abych nepodepsal nedávno schválenou novelu církevního zákona.

Vaší žádostí jsem se pozorně zabýval a k Vašim argumentům jsem při svém zvažování přihlédl. Přesto jsem se – po zvážení všech okolností – rozhodl zákon podepsat.

Píšete, že zákon vznikal bez partnerského dialogu s církvemi a že při jeho tvorbě nebylo přihlédnuto k názorům církví. Nejsem si jist, že je tomu tak. Navíc musím říci, že Parlament ČR přijímá mnoho zákonů na základě vládních návrhů i poslaneckých iniciativ, které nejsou vždy v souladu s názory všech skupin občanů, kterých se dotknou. To samo o sobě nemůže být důvodem k vrácení zákona prezidentem. Podle mých informací církve návrh tohoto zákona připomínkovaly a například na základě připomínek zejména Českobratrské církve evangelické byla z návrhu novely vypuštěna většina ustanovení převzatých ze zákona o obecně prospěšných společnostech, jejichž zařazení do novely zadala vláda.

Ve svém dopise argumentujete, že novela obsahuje tytéž sporné body, které před dvěma lety ze zákona vyškrtl Ústavní soud. Podle mých analýz ta ustanovení, která byla Ústavním soudem zrušena, tato novela neobsahuje. Ústavní soud nezrušil ustanovení par. 16 odst. 1 zákona o církvích („Návrh na evidenci orgánu … nebo řeholní a jiné církevní instituce jako církevní právnické osoby podává orgán registrované církve..“), naopak jej výslovně potvrdil. A to je jediné ustanovení zákona, které vymezuje okruh evidovaných osob.

Musím také říci, že podle mého názoru z této novely nijak neplyne hrozba „odtržení diakonií, charit a církevního školství od církví,“ jak ve svém dopise naznačujete. Nikde v zákoně není církvím zakázáno takové subjekty zřizovat. Církve zůstávají zřizovateli těchto subjektů bez ohledu na to, ve kterém rejstříku jsou zapsány.

Vrácení zákona prezidentem je institut, kterého používám jen velmi zřídka a ve velmi výjimečných situacích. Novela zákona o církvích, jak jsem ji prostudoval, takovým případem není. Proto jsem se rozhodl ji podepsat. Vaše argumenty jste přitom bral vážně, ale v tomto případě mne nepřesvědčily, že zákonem hrozí komukoli nějaká reálná újma.

S pozdravem

                     Václav Klaus

 
Petr Hájek, ředitel Tiskového odboru
 
 

Zaujala Vás tato zpráva? Sdílejte ji a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Související zprávy a články


Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Jak jste se účastnili bohoslužeb během nouzového stavu?
Chodil(-a) jsem i nadále do kostela
43%
 
Aktivně jsem se účastnil(-a) on-line bohoslužeb
22%
 
Sledovali jsme přenosy v televizi, v rádiu atp.
12%
 
Slavili jsme rodinné bohoslužby
10%
 
Využil(-a) jsem čas pro "duchovní prázdniny"
12%
 
(Počet hlasů celkem: 138)