Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Jednota v mnohosti: Pátý ročník mezinárodní konference teologie se uskutečnil v Praze

Kraje: Praha / larih / Vlastní zpráva / 26. října 2016 23:58
Jednota v mnohosti: Pátý ročník mezinárodní konference teologie se uskutečnil v Praze

Ilustrační foto
Autor: Flickr.com / Alex Indigo / creative commons

Praha -

V uplynulých dnech proběhl v české metropoli již pátý ročník konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oblasti teologie Jednota v mnohosti – In pluribus unitas. Po předchozích čtyřech ročnících v Bratislavě (2012), Prešově (2013), Olomouci (2014) a Bratislavě – Modre (2015) se tak konference poprvé konala v české metropoli a záštitu nad projektem, jehož autory jsou doktorandi Evangelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, převzala v tomto roce Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy. Právě na její půdě se od čtvrtka do neděle sešli mladí teologové z českých i zahraničních pracovišť, aby sdíleli výsledky svého bádání a také společně diskutovali nad současnými problémy nejen křesťanské teologie.

Jak ve své přednášce, pronesené u příležitosti zahájení konference, uvedl prof. Zdeněk Kučera, nachází v podobě konference svou konkrétní realizaci Cullmannův koncept křesťanstva jako „Einheit durch Vielfalt“ (Jednota skrze mnohost).

A skutečně, právě v tomto smyslu je zmiňovaná konference jedinečným počinem, neboť již ze své podstaty zve k dialogu nejen doktorandů z různých teologických diciplín a dalších vědních oborů, ale především také křesťany různých konfesí, jimž dává prostor k interdisciplinárnímu i interkonfesnímu dialogu.

Dialogické zaměření konference bylo tradičně podpořeno přednáškami domácích profesorů – Zdeňka Kučery a Jana Blahoslava Láška – jimiž byla konference otevřena. Slavnostního zahájení se zúčastnili také hosté z pražských teologických fakult – děkan Katolické teologické fakulty Prokop Brož, děkanka Husitské teologické fakulty Kamila Veverková a delegátka z Evangelické teolgické fakulty Olga Navrátilová a představitelé církví.

Čtyři dny trvající konference se zúčastnilo více než padesát aktivních účastníků – doktorandů a mladých vědeckých pracovníků z teologických pracovišť v České a Slovenské republice, Polsku a Německu. Přednášky, stejně tak jako závěrečnou ekumenickou bohoslužbu, navštívilo i množství hostů.

V příštím roce se konference opět přesune do slovenské metropole.

Konference Jednota v mnohosti – In pluribus unitas je ojedinělým projektem. Charakteristická je především svou ekumenickou, ale i badatelskou otevřeností, kdy téma a zaměření konference není pořadatelem stanoveno předem. Právě díky tomuto konceptu vyzývá tato platforma k otevřenému dialogu, který je zároveň podporován i dalšími jejími parametry – tradičním společným stolováním, ekumenickými bohoslužbami, i společným výletem. Výstupem z konference je tradičně recenzovaný sborník příspěvků, který bude v letošním roce zpřístupněn také široké veřejnosti v on-line podobě na webu Husitské teologické fakulty.

Zaujala Vás tato zpráva? Sdílejte ji a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Studium IES
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Považujete požadavky německé katolické církve za přehnané?
Ano, nejsou v souladu s tradicí a vývojem v celé církvi
35%
 
Spíše ano
4%
 
Ne, odpovídají současné realitě a znamení doby
60%
 
Spíše ne
1%
 
(Počet hlasů celkem: 105)