Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Druhý vatikánský koncil, aggiornamento církve, byl zahájen před více jak půlstoletím

Ze světa / kir / ČTK, cirkev.cz, red. / 11. října 2017 14:57
Druhý vatikánský koncil, aggiornamento církve, byl zahájen před více jak půlstoletím

Druhý vatikánský koncil
Autor: Wikipedia.org / Lothar Wolleh

Vatikán - 11. říjen roku 1962 byl dnem zahájení Druhého vatikánského koncilu, dnem, kdy se započalo podle odborníků největší úsilí o vnitřní reformu Římskokatolické církve i její otevřenost vnějšímu světu, pomineme-li konstantinopolský sněm, reformaci nebo reakci Tridentského koncilu.

Závěry, které tento koncil přinesl, nejsou ani po více než půl století plně uvedeny v praxi, stále existují odpůrci, kteří s průběhem a závěry koncilu nesouzní a mají za to, že tento sněm uvedl církev na scestí. Úsilí o realizaci učení Druhého vatikánského koncilu dnes podle ČTK představuje zejména současný papež, římský biskup František a nedávno i britský teologický časopis Tablet publikoval článek (aktuálně probíhá časově omezená registrace bezplatného přístupu ke článkům portálu - pozn.red.) o snahách papeže Františka dotáhnout koncilní reformu církve. Tyto snahy mu bývají – nejen vlastními konzervativními členy církve – někdy vyčítány. Aplikovat výsledky koncilu do života církve se snažila ale i řada předchůdců současného papeže, a i ti měli své odpůrce, počínaje schismatickým arcibiskupem Lefebvrem.

Slavný zahajovací projev při svitu měsíce

Jak připomíná server České biskupské konference cirkev.cz koncil byl zahájen jedním z nejslavnějších projevů papežů nazvaný „při svitu měsíce“, kdy večer po zahájení koncilu se papež Jan XIII. neplánovaně obrátil k věřícím shromážděným na Svatopetrském náměstí.

Na náměstí před bazilikou se během večera shromáždili věřící k modlitebnímu setkání. Jan XXIII. se tak rozhodl říci jim několik vět. „Nevěděl jsem vůbec, co mám říci. Obrátil jsem se ke své Terezičce,“ vzpomenul později na světici z Lisieux, k níž chovat velkou úctu. Projev, který onen večer pronesl, je považován za „nejslavnější a nejlidovější papežský projev všech dob“. 

Aggiornamento církve, úcta a respekt k věřícím jiných náboženství

Koncil probíhající mezi lety 1962-1965 s sebou přinesl mnoho změn, původním plánem papeže Jana XXIII. bylo jedno zasedání, nakonec však šlo o zasedání čtyři. V roce 1963 papež Jan umírá a v čele jej vystřídá Pavel VI. Sněm trval 38 měsíců a zúčastnilo se ho 2540 biskupů – což je největší počet účastníků ze všech ekumenických koncilů, alespoň podle dostupných pramenů.

K nejvýraznějším změnám, které s sebou koncil přinesl, patří ekumenická otevřenost k ostatním křesťanským církvím i mezináboženskému dialogu, zejména pak s muslimy a Židy. V deklaraci Nostra aetate o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím se píše, že katolická církev se dívá s úctou na muslimy a popisuje některé věci společné islámu a křesťanství: uctívání jednoho Boha, úctu k Abrahámovi, Marii i Ježíši, kterého islám nepovažuje za Boha, ale za jednoho z proroků. Koncil vyzývá všechny katolíky a muslimy, aby zapomněli na nenávist a rozdíly v minulosti a společně se snažili o vzájemné porozumění a prospěch. Deklarace také ostře odsuzuje všechny projevy antisemitismu.

Reformu liturgie, zejména ve smyslu větší účasti lidu na jejím slavení, nastavila Konstituce o posvátné liturgii (Sacrosanctum Concilium).  Například postupně došlo k nahrazení latiny národními jazyky při bohoslužbě a zavedení oltáře, u kterého stojí kněz čelem k lidem. K dalším výrazným změnám patřilo uznání biskupského svěcení jako svátosti i možnost získat jáhenské svěcení pro ženaté muže. Celkově se pohled církve zaměřil od hierarchického chápání směrem k laikům a také lidem vně církve a nevěřícím.

Duch koncilu byl nazván aggiornamentem (italsky vlastně aktualizace, zesoučasnění), přibližováním církve současnému životu. Ústředním dokumentem „aggiornamenta“ je koncilní konstituce Gaudium et Spes (latinsky Radost a naděje),  Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě.

 

Magazín Christnet.eu publikoval řadu článků k 50. výročí zahájení koncilu od historika Tomáše Petráčka nebo o stavu církve v předkoncilní době.

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz
Studium IES

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Jsou vám sympatické cíle německé Synodální cesty?
Ano
51%
 
Spíše ano
2%
 
Ne, je příliš radikální
20%
 
Synodální proces vůbec nepodporuji
27%
 
(Počet hlasů celkem: 96)