Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Donace.cz

Papež František v televizním rozhovoru podpořil jiný překlad části modlitby Otčenáš

Ze světa / vlu / Vlastní zpráva / 11. prosince 2017 23:53
Papež František v televizním rozhovoru podpořil jiný překlad části modlitby Otčenáš

Papež František
Autor: Flickr.com / M. Mazur

Řím - „Do pokušení nás neuvádí Bůh, nýbrž satan. Překlad modlitby Páně na tomto místě není dobrý“, uvedl papež František ve středu v italské katolické televizi Tv 2000. Reagoval tak na otázku ohledně nového znění nejznámější křesťanské modlitby, ke které se odhodlali v katolické církvi ve Francii. Místní katolící začali od první adventní neděle používat při liturgiích novou formulaci v šesté prosbě modlitby Páně: „nedopusť, ať podlehneme pokušení“ [ne nous laisse pas entrer en tentation] namísto „neuveď nás v pokušení“ [ne nous soumets pas à la tentation].

Podle Františka nemusí být původní verze překladu v současné době srozumitelná. „Nedopusť, abych upadl v pokušení, protože jsem to já, ne Bůh, kdo mne pokouší. To otec nedělá, otec vám pomáhá se vzchopit,“ vysvětlil papež v rozhovoru.

Římský biskup pouze okomentoval nové návrhy na změnu modlitby, které se objevily v některých místních církvích. Neznamená to ovšem, že by dal pokyn k celosvětové změně překladu. Kromě Francie se o změně překladu dlouhodobě diskutuje třeba v anglicky mluvících zemích. Například němečtí biskupové se zatím rozhodli ponechat současné znění modlitby.

Znění Otčenáše se dochovalo ve dvou verzích podle Matoušova a Lukášova evangelia. V liturgické tradici římskokatolické církve se užívá text z Matoušova evangelia.

 

Komentář k šesté prosbě modlitby Páně v paragrafu 2846 Katechismu římskokatolické církve: „Tato prosba jde ke kořenu prosby předešlé, protože naše hříchy jsou plodem souhlasu s pokušením. Prosíme našeho Otce, aby nás do něho „neuváděl“. Přeložit jedním slovem řecký výraz je obtížné: znamená „nepřipustit vstup do“, „nenechat podlehnout pokušení“. „(Jako) je nemožné, aby byl Bůh pokoušen ke zlému: (tak ani) on sám nikoho nepokouší“ (Jak 1,13); naopak chce nás od pokušení osvobodit. Prosíme ho, ať nepřipustí, že bychom se vydali cestou, která vede ke hříchu. Svádíme boj „mezi tělem a Duchem“. Tato prosba naléhavě prosí o Ducha rozlišování a síly.“

 

13. verš z 6. kapitoly Matoušova evangelia, v různých českých biblických překladech

„A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.“
Český ekumenický překlad

„A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.“
Bible 21

„A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.“
Český studijní překlad

„A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého.“
Katolický liturgický překlad


Komentář Josefa Bartoňe z katedry biblických věd Katologické teologické fakulty Univerzity Karlovy:
„Řecké μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν lze stěží přeložit (přeložit ve vlastním slova smyslu) „nedej mi upadnout do pokušení“, nechceme-li, aby náš text byl pouhou vysvětlující parafrází. Znamená to prostě "nevnes / neuveď nás do pokušení" (= do „záludné zkoušky“). Myslím, že běžný křesťan nenabude na základě toho textu dojmu, že Bůh je „pokušitel“. Hypoteticky by se to snad mohlo stát někomu, pro koho text otčenáše bude úplně prvním setkáním s křesťanstvím. Ale podobně asi nebudeme v překladech žalmů a kantik odstraňovat obraty typu „Hospodinova pravice mocně zasáhla“ či „prokázal sílu svým ramenem“ – přestože by bylo scestné myslet si, že Hospodin má pravici či rameno, tj. že má nějaké tělo.

Druhou věcí je, že znění tak exponované modlitby, jako je otčenáš, by se nemělo jen tak měnit. Speciálně u nás má český otčenáš tradici hodně starou (nejstarší kompletní otčenáše máme z pol. 14. století) a jakožto modlitba drží svou podobu nezměněnou už více než 350 let.“

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Ozvuk
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Považujete jednání děkana KTF UK vůči prof. Petráčkovi za správné?
Ano
27%
 
Ne
70%
 
Nevím
3%
 
(Počet hlasů celkem: 810)