Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Úřad vlády vyvrací mýty šířené v souvislosti s tzv. Istanbulskou úmluvou

Domácí zpravodajství / mv / Vlastní zpráva / 22. září 2018 16:33
Úřad vlády vyvrací mýty šířené v souvislosti s tzv. Istanbulskou úmluvou

Ilustrační foto
Autor: Unsplash.com / Sydney Sims

Praha - Úřad vlády České republiky vydal v září 2018 brožuru s názvem „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty fakta“. Brožura vznikla na základě doporučení Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Podle jeho předsedkyně psycholožky Branislavy Marvánové Vargové reaguje na stále častější dezinformace a kampaň některých politiků a platforem proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Text uvádí základní informace o Úmluvě a vyvrací dvanáct mýtů, které se o ní šíří. Mezi ně patří například tvrzení, že Úmluva je jen zástěrkou pro prosazení tzv. genderové ideologie, že je zbytečná a České republice nepřinese nic nového, že umožní speciálním sociálním službám vloupat se do domů a odebírat děti z rodin nebo že podporuje manželství a adopci homosexuálních párů. Ratifikaci smlouvy nedávno kritizovali i církevní představitelé.

Úmluva byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy 7. dubna 2011 a k podpisu byla otevřena 11. května téhož roku. K letošnímu 1. září Úmluvu ratifikovalo 33 států a dalších 12 států ji zatím jen podepsalo. Jednou z těchto zemí je i Česká republika, která úmluvu podepsala 2. května 2016. Jediné státy, které Úmluvu nepodepsaly, jsou aktuálně Rusko a Ázerbájdžán. Evropská unie jako celek přistoupila k podpisu dne 13. června 2017 a aktuálně směřuje k jejímu přistoupení.

Podle článku 2 odstavce 1 se Úmluva „vztahuje na všechny formy násilí na ženách, včetně domácího násilí, které ve vyšší míře postihuje ženy“. Odstavec 2 požaduje, aby byla tato Úmluva uplatňována „na všechny oběti domácího násilí“. „Domácím násilím“ se rozumí všechny činy fyzického, sexuálního, psychického nebo ekonomického násilí, k nimž dojde v rámci rodiny či domácnosti, nebo mezi bývalými či současnými manželi a partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo sdílel společné bydliště s obětí. „Násilím na ženách“ se rozumí porušení lidských práv a forma diskriminace žen a znamená všechny násilné činy založené na pohlaví, které vedou nebo mohou vést k fyzické, sexuální, psychické nebo ekonomické újmě nebo utrpení žen, včetně hrozeb takovým činem, donucování či svévolného zbavení svobody, ať na veřejnosti nebo v soukromí.

Proti ratifikaci Istanbulské úmluvy se zvedla vlna kritiky. Kritické hlasy zazněly rovněž z řad některých křesťanskodemokratických a konzervativních politiků (například europoslance Tomáše Zdechovského) a církevních představitelů. Čeští a moravští biskupové vydali společný list, který se četl ve všech diecézích 13. května 2018. Podle něj Úmluva: „vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních společenských daností.“ Představitelé římskokatolické i řeckokatolické církve, Jednoty bratrské, Církve adventistů sedmého dne, Evangelické církve metodistické, Slezské církve evangelické a. v. a Církve bratrské také  napsali 7. června 2018 dopis poslancům parlamentu. Oba texty vydala Moravsko-slezská křesťanská akademie ve svém  sborníku k Úmluvě. V některých kostelech se organizovaly podpisy petice proti ratifikaci Úmluvy. Zmíněné kritické texty uvádí brožura Úřady vlády v uvedeném seznamu zdrojů mýtů a dezinformací.

Nějakou formu násilí ze strany svého partnera zažilo 38 % žen

Úmluva reaguje na vysoký výskyt různých forem násilí na ženách. Výsledky výzkumu Agentury EU pro základní práva ukazují, že rozšířenost tohoto násilí zůstává v Evropě i v ČR nadále vysoká. Fyzické nebo sexuální násilí ze strany svého partnera v ČR zažilo 32 % žen, sexuální zneužívání zažilo 12 % žen, nebezpečné pronásledování zažilo 9 % žen, znásilnění zažilo 5 % žen. Alarmující čísla v oblasti výskytu těchto forem násilí potvrzují i česká data: každoročně je u nás policii oznámeno přibližně 600 případů znásilnění (přičemž se odhaduje, že to tvoří jen 10 % skutečných případů), policie řeší v průměru dva případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti denně, orgány sociálně-právní ochrany dětí každoročně registrují přibližně 2500 případů domácího násilí v rodinách, kde vyrůstají děti, každý rok je z důvodu domácího násilí ze svého domu vykázáno přes 1300 násilných osob. Tato data však představují jen špičku ledovce. Jde o případy osob, které se rozhodnou svou situaci řešit a případy násilí nahlásit. Větší část těchto forem násilí však zůstává skryta. Například průzkum Akademie věd zjistil, že nějakou formu násilí ze strany svého partnera zažilo 38 % žen. 

Některé z mýtů, na které reaguje brožura Úřadu vlády, obsahuje leták s názvem „Podpořme manželství muže a ženy!“, který byl ve většině římskokatolických diecézí distribuován spolu se zářijovým úředním věstníkem Acta curiae a věřícím je k dispozici v některých kostelech.

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz
Studium IES

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Jsou vám sympatické cíle německé Synodální cesty?
Ano
48%
 
Spíše ano
2%
 
Ne, je příliš radikální
15%
 
Synodální proces vůbec nepodporuji
35%
 
(Počet hlasů celkem: 275)