Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Účastníci konference Evropské křesťanské environmentální sítě v Katowicích jednali o ochraně klimatu

Ze světa / kar / Vlastní zpráva / 5. listopadu 2018 11:30
Účastníci konference Evropské křesťanské environmentální sítě v Katowicích jednali o ochraně klimatu

Ilustrační foto
Autor: wikipedie.com / Wikipedie Commons /NASA

Katowice - Zprávu připomínáme vzhledem k zahájení světové konference o ochraně klimatu v polských Katowicích 

V polských Katowicích se na začátku října sešli zástupci ECEN (Evropská křesťanská environmentální síť, www.ecen.org) na své už dvanácté celoevropské konferenci. Jejím zásadním tématem bylo hledání nadějných cest v čase ekologické, zejména klimatické, krize. "Jednání se konalo krátce poté, co Mezivládní panel OSN pro klimatickou změnu publikoval svou nejnovější zprávu o tom, jak na tom s klimatem jsme – a ta zpráva je víc než varovná", uvedl pro magazín Christnet člen Poradního odboru pro životní prostředí Českobratrské církve evangelické a zástupce ředitele Krkonošského národního parku Jakub Kašpar. Zároveň se konference ECEN konala právě v Katowicích proto, že v prosinci se zde sejde další z globálních konferenci světové Úmluvy o změnách klimatu OSN.

„I když existenci klimatické změny v Česku mnohdy vytěsňujeme ze zorného pole, případně ji popíráme, je z vědeckého hlediska i prostým pozorováním faktů naší současnou realitou. A letošní klimaticky extrémní rok je možná velkým signálem o změně i v obecném vnímání klimatických problémů mezi lidmi u nás,“ říká Kašpar

Znepokojující politický a ekonomický přístup k ekologické situaci světa. Platí stále Boží slib Noemu?

Ředitel Centra pro klimatické technologie v rámci Programu OSN pro životní prostředí Jukka Uosukainen na konferenci nikterak neskrýval své hluboké znepokojení nad přístupem politických a ekonomických špiček států ke změnám klimatu. Politici podle jeho slov cestují z jedné konference na druhou a jsou vlastně pyšní na to, když něco pozdrží, vybojují pro svoji zemi výjimku a přitom podřezávají nejen svým voličům větev, na které sedí. Tento přístup se ale podle něj zároveň promítá do nepochopení veřejnosti, v jak vážné situaci se světová populace ocitla. Uosukainen srovnával snahu některých chudých afrických zemí snižovat své emise CO2 a regulovat další problematické aktivity s neochotou USA, Číny, Ruska, Austrálie a dalších, mnohem vyspělejších, států se k čemukoli zavazovat. "Mimochodem, Jukka Uosukainen poznamenal, že prý jede na každé jednání v naději, že Bůh má v téhle oblasti nějaký plán, a že prý „dětinsky“ doufá, že Boží slib Noemu, že nebudeme zničeni, je nějak přenesen i na nás a že trvá", říká Kašpar.

Účastníci konference Evropské křesťanské environmentální sítě v Katowicích jednali o ochraně klimatu

Ilustrační foto
Autor: Zdeněk A. Eminger

Podle Jakuba Kašpara výsledky klimatického summitu v Paříži byly velmi neuspokojivé, proto se odborníci, neziskové organizace i církve připravují na letošní katowické jednání smluvních stran (COP 24) klimatické úmluvy. I konference ECEN patřila k těmto přípravným jednáním. "Zatím je otázkou, zda se katowického klimatického summitu chystají zúčastnit alespoň nějací zástupci českých církví", dodává.

Pokud jde o křesťany z jiných zemí, měli by do Katowic 7. prosince dorazit účastníci několika mezinárodních poutí: z Německa, z Assisi a z Norska, z Finska pojede cyklopoutník, který hledá společníky. Na celý víkend jsou pak pro poutníky připraveny různé akce, přednášky a dílny a vše vyvrcholí v neděli 9. prosince velkou ekumenickou bohoslužbou v katowické katedrále, kde se předpokládá i účast zástupců jednajících stran. Cílem je podle Kašpara všemi dostupnými prostředky tlačit na politiky a ekonomickou sféru, aby pracovali opravdu pro dobrou budoucnost svých spoluobčanů a všeho světového obyvatelstva a přistoupili ke svému úkolu se vší vážností a dlouhodobým výhledem. Konkrétní informace o těchto poutích budou k dispozici na stránkách www.ecen.org.

Zelená aktivity církví a střechy církevních budov

Shromáždění ECEN slouží i k výměně zkušeností a příkladů dobré (i špatné) praxe. "Z evropského pohledu se evangelická církev nemusí stydět za své vzdělávací programy, nabídku přednášek a dílen, či zapojení environmentálních témat, včetně ochrany klimatu, do katechetické přípravy. Co je však zatím naprosto nedostatečné, je jednak systematická ekologicky šetrná praxe v provozu církevních budov a také koordinace ´zelených´ aktivit napříč českými církvemi,“ říká Ilona Mužátková z Poradního odboru ČCE pro životní prostředí, která se katowického shromáždění ECEN také účastnila.

Další českou, respektive moravskou, stopou v ECEN byl letošní první ceremoniál Ceny Romana Jurigy, pravoslavného teologa a zakladatele Pravoslavné akademie ve Vilémově. V prvním ročníku Cenu Romana Jurigy získaly tři projekty: 1. Řešení vytápění 35 skotských kostelíků v zemědělské krajině za pomoci obnovitelných zdrojů; 2. Projekt udržitelného provozu církevních budov v oblasti anglického Cloudesley, který se týkal energetických úspor, úsporného vytápění a osvětlení, izolací a instalací solárních panelů ve zhruba 50 kostelech. A nejvyšší ocenění získal maďarský ekumenický projekt výsadby původních druhů ovocných dřevin do církevních zahrad, při kterém bylo osázeno 165 zahrad více než 6000 stromů.

„ECEN je platforma, kterou jako čeští křesťané zatím využíváme velmi málo, přestože pro nás může být významnou studnicí inspirace i síly ke konkrétním krokům, které musíme dělat i my, v Česku,“ říká Ilona Mužátková.

Výzvu z Katowic: Budoucnost s nadějí najdete na stránkách www.ecen.org v anglickém originále. V českém překladu je k dispozici zde. 

Zaujala Vás tato zpráva? Sdílejte ji a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Jak jste se účastnili bohoslužeb během nouzového stavu?
Chodil(-a) jsem i nadále do kostela
42%
 
Aktivně jsem se účastnil(-a) on-line bohoslužeb
21%
 
Sledovali jsme přenosy v televizi, v rádiu atp.
14%
 
Slavili jsme rodinné bohoslužby
10%
 
Využil(-a) jsem čas pro "duchovní prázdniny"
13%
 
(Počet hlasů celkem: 214)