Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Evangelická teologická fakulta v Praze slaví sté výročí založení

Domácí zpravodajství / kir / www.etf.cuni.cz / 9. listopadu 2019 11:49
Evangelická teologická fakulta v Praze slaví sté výročí založení

znak Evangelické teologické fakulty v Praze
Autor: https://web.etf.cuni.cz/

Praha -

Evangelická teologická fakulta Karlovy univerzity v Praze (ETF UK) slaví  sté výročí svého založení. Oslavy výročí proběhnou ve dnech 10.–12. listopadu. Začnou v neděli 10. 11. v 19:30 bohoslužbami v kostele U Martina ve zdi, v pondělí 11. 11. bude v 15:00 v Karolinu udělen čestný doktorát prof. Manfredu Oemingovi z Heidelbergu, v úterý 12. 11. se k tématu Sto let evangelické teologie bude konat sympozium v prostorách ETF v Černé 9.

Založení a počátky fakulty

Fakulta vznikla jako vzdělávací instituce pro kazatele evangelických církví v samostatném československém státě, a převzala tak funkci, kterou do té doby plnila teologická fakulta ve Vídni. Byla zřízena zákonem Národního shromáždění k 1. říjnu 1919 jako Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká v Praze, samostatná vysoká škola se všemi právy a výsadami, včetně práva promočního.

Výuka čtrnáci zapsaných řádných posluchačů třemi profesory a několika lektory byla zahájena v přednáškové místnosti evangelického kostela U Salvátora, později pak přesunuta do prostor pražského Klementina. Fakulta se postupně rozrůstala, v roce 1924 byla na ní zřízena profesura pro systematickou teologii se zřetelem na Církev československou.

Doba temna

V roce 1939 byla s ostatními vysokými školami v protektorátu uzavřena a v letech 1940–1945 bylo vzdělávání kazatelů organizováno pololegálně prostřednictvím dálkového studia řízeného synodní radou Českobratrské církve evangelické. Po válce pak byla činnost fakulty obnovena. V roce 1950 byla vládním nařízením fakulta rozdělena na dvě samostatné vysoké školy: Husovu československou bohosloveckou fakultu pro výchovu převážně bohoslovců Československé (později husitské) církve a Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu pro bohoslovce evangelických církví.

Doba demokratická až po současnost

V květnu 1990 byly obě fakulty společně s římskokatolickou inkorporovány do Univerzity Karlovy a od té doby ETF nese své současné jméno. V roce 1995 získala vlastní budovu, palác Marathon v Černé ulici na Novém Městě pražském.

Na fakultě působili jako učitelé významní myslitelé a vědci, mimo jiné systematický a ekumenický teolog Josef Lukl Hromádka, teolog a filosof Jan Milíč Lochman a církevní historik Amedeo Molnár. Z podnětu jejích učitelů biblické teologie vznikl Český ekumenický překlad Bible, moderní převedení biblických knih z původních jazyků do češtiny.

Fakulta má v současné době 9 kateder, vyučuje v několika studijních programech v bakalářském, magisterském i doktorském stupni české i zahraniční studenty evangelické a ekumenické teologii, sociální a pastorační práci a diakonice. Vedle vzdělávání studentů se její učitelé intenzivně věnují také vědecké práci, např. v Centru biblických studií, pracovišti pro pěstování pokročilých studií založeném Univerzitou Karlovou společně s Akademií věd České republiky. Na fakultě působí také Ekumenický institut, který svou pedagogickou a badatelskou činností zdůrazňuje dialogické pojetí teologie.

 

 

 

 

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz
Studium IES

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Obáváte se negativního vlivu umělé inteligence?
Ano
49%
 
Spíše ano
19%
 
Ne
28%
 
Nevím
4%
 
(Počet hlasů celkem: 163)