Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Evangelíci postupně obnovují bohoslužby. Pandemie může na roky ovlivnit slavení večeře Páně

Domácí zpravodajství / kir / e-cirkev.cz, red. / 19. května 2020 1:48
Evangelíci postupně obnovují bohoslužby. Pandemie může na roky ovlivnit slavení večeře Páně

Ilustrační foto: logo ČCE
Autor: facebookový profil ČCE

Praha, Střítež nad Bečvou - Evangelické sbory postupně obnovují svá nedělní shromáždění a další setkávání. Farní sbory Českobratrské církve evangelické řeší omezení počtu účastníků. Ve sborech, kam chodí pravidelně více než 100 návštěvníků, se budou počítat příchozí. Někde může zase nastat problém s plochou - věřící by při plném počtu nebyli v menších modlitebnách schopni dodržet povinné dvoumetrové rozestupy.

Kvůli malým prostorům řady evangelických modliteben některým sborům proto příliš nepomůže navýšení povoleného počtu účastníků při bohoslužbách na 300 osob. Dle nařízení vlády to bude možné od 25. května. Pro většinu sborů tedy až od neděle 31. května, protože evangelíci konají bohoslužby převážně jen v neděli. Ve většině evangelických sborů se ale tolik lidí při bohoslužbách neschází.

Před představiteli jednotlivých farních sborů proto vyvstal nelehký úkol: vejít se do stanovených limitů. Častým řešením jsou opakované bohoslužby. Příchozí se na ně registrují předem nebo jsou cíleně zvány jednotlivé skupiny například telefonicky.

Například v pražských Strašnicích se chystají hned dvoje. „Přidali jsme kromě deváté hodiny i další od půl jedenácté. Na první zveme spíše starší účastníky a bude to komornější, na pozdější naopak spíše rodiny s dětmi. Bude při nich větší ruch. Plánujeme dodržet nutná opatření. Nebudeme si podávat ruce, kostel bude mezi oběma bohoslužbami vyvětrán, lidé budou muset mít roušku,“ říká pastorační pracovnice sboru Eliška Chlebounová, která lidem ze sboru nyní osobně volá, protože obvykle na bohoslužby dorazí i víc než 100 lidí.

Obnovování bohoslužeb však probíhá postupně a ne všechny sbory již otevřely své kostely a modlitebny od 17. května. Ve Stříteži nad Bečvou budou tradiční bohoslužby až 24. května. Farář Josef Hurta zatím připravuje každý týden bohoslužby s obrazem a zvukem „na dálku“ na internet. „V průběhu zpěvu jsme zabírali židle s fotkami, protože je to lepší než prázdný kostel. A pro srozumitelnost mluveného slova jsme ale museli simulovat sál plně obsazený lidmi, a to použitím zvukových stěn, které pohlcují ozvěnu. A tak jsme na stojany rozvěsili chlupaté deky a na židle jsme rozesadili místo lidí objemné polštáře a plyšáky. Alespoň byl při nahrávání doslova plný kostel,“dodává k přípravám přenosů farář Hurta.

Evangelíci postupně obnovují bohoslužby. Pandemie může na roky ovlivnit slavení večeře Páně

Vysluhováni večeře Páně v evangelickém kostele v kruhu a pod obojí způsobou
Autor: Wikimedia Commons

Kde by nastal problém s místem kvůli povinným rozestupům, plánují některá společenství využít přilehlé sborové sály nebo dokonce slavit bohoslužbu pod otevřeným nebem. 

Pro návštěvu bohoslužeb je dobré ověřit si místa a časy jednotlivých setkání - tedy zda konkrétní sbor již připravuje veřejné bohoslužby, případně s jakými omezeními. Všechny informace lze nalézt na stránkách sborů přes rozcestník www.e-cirkev.cz/sbory/.

 

Pandemie koronaviru zasáhla citlivý bod evangelické zbožnosti; vysluhování večeře Páně podobojí 

Sbory také musí řešit způsob přijímání večeře Páně - eucharistie. Pro českou reformaci je klíčové přijímání pod obojí a důležitost kalicha podtrhuje i jeho přítomnost v oficiálním znaku a logu evangelické církve. Po staletí bylo zvykem, že věřící přijímali víno - krev Kristovu z jednoho společného kalichu, což je dnes v době koronavirové pandemie nemožné nebo akceptovatelné pouze v úzkých rodinných a jiných malých společenstvích. Sbory většinou formu přijímání řeší samostatně a je to především na úvaze staršovstev a jejich rozhodnutí. Některé sbory se slavením večeře Páně ještě čekají (nechtějí se vzdát symboliky jednoho kalicha). Jinde se vysluhuje z kalíšků či skleniček a víno se rozlévá nebo se namáčí eucharistický chléb do kalichu s vínem. Jen na několika málo místech dočasně zavedli vysluhování  jen pod způsobou chleba.

Teologické úvahy o způsobu vysluhování večeře Páně nabídl profesor Evangelické teologické fakulty Jan Štefan, který v úvodu svého textu uvádí, že pandemií koronaviru pro věřící nastala nová historická situace, která může změnit budoucí podobu této svátosti na měsíce, na roky, na desetiletí. 

Evangelíci postupně obnovují bohoslužby. Pandemie může na roky ovlivnit slavení večeře Páně

koláž satirické skupiny Pastoral Brothers k návrhu povinnosti prodeje 85% tuzemských potravin v obchodech
Autor: Pastoral Brothers

V době uzavření kostelů některé sbory též experimentovaly s on-line vysluhováním, kdy předsedající farář instruoval věřící prostřednictvím obrazovek k příjímání doma připraveného chleba a vína.  Jinde staršovstva pověřila k vysluhování otce případně i matky v jednotlivých rodinách bez nutnosti on-line připojení a poskytla rodinám liturgický formulář pro slavení domácích bohoslužeb. K tomu synodní rada ČCE zaujala spíše zdrženlivé stanovisko a doporučila počkat na slavení svátosti  „obvyklým způsobem“ ve shromáždění a s ordinovaným předsedajícím.

„Podle řádů evangelické církve se svátosti slaví přednostně v bohoslužebném shromáždění sboru, jímž se rozumí veřejně přístupné shromáždění obce, a předsedá jim ordinovaný farář či farářka, který tak i nese odpovědnost za jejich řádné vysluhování. Takové shromáždění nyní není možné konat. Vzhledem ke zmíněným důvodům a po rozhovoru s poradním odborem teologickým synodní rada sborům pro tuto chvíli doporučuje, aby slavení svátostí odložily na dobu, kdy bude opět možné slavit je tímto způsobem", stojí v dokumentu synodní rady ČCE vydaném v době uzavření kostelů.

Některé sbory a jejich představitelé nicméně způsob on-line slavení, vzhledem k historicky bezprecedentní situaci a možností současné techniky, hájí. Profesor systematické teologie ETF Štefan pak k tomu uvádí, že debatě o tom, jak reálné jsou virtuální reality, se zřejmě nevyhneme. "Bude to ovšem filosoficko-teologická debata ne nepodobná dogmatickému rozhovoru o transsubstanciaci, přepodstatňování", dodává Štefan.

Podobu diskuze o platnosti vysluhování večeře Páně ještě může ovlivnit plán ministerstva zemědělství, který předpokládá povinnost prodeje 85 % českých potravin v tuzemských obchodech. Podle evangelických farářů ze skupiny Pastoral brothers tak v eucharistických živlech zřejmě bude přitomnost Ježiše Krista omezena jen na 15%.

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Studium IES
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Jsou vám sympatické cíle německé Synodální cesty?
Ano
48%
 
Spíše ano
3%
 
Ne, je příliš radikální
17%
 
Synodální proces vůbec nepodporuji
32%
 
(Počet hlasů celkem: 165)