Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

V Brně byla uvedena do služby nová synodní rada Českobratrské církve evangelické

Domácí zpravodajství / kir / Proglas, e-cirkev.cz, red. / 20. listopadu 2021 21:35
V Brně byla uvedena do služby nová synodní rada Českobratrské církve evangelické

Nově zvolená synodní rada ČCE
Autor: www.e-cirkev.cz

Brno -

Při sobotní bohoslužbě v kostele Jana Amose Komenského v Brně byla uvedena do služby nová synodní radu Českobratrské církve evangelické.

Šestičlenný správní orgán nově řídí Pavel Pokorný, farář sboru z pražských Střešovic, který se mimo jiné věnuje nemocničnímu kaplanství a spolupracuje s mobilním hospicem Cesta domů. V promluvě se nad biblickým textem mimo jiné zamýšlel: "Rádi o sobě, my evangelíci, říkáme, že jsme otevření, ale co to vlastně znamená? Máme hranice? Dokážeme naslouchat hlasům pohanského světa a vnímat je tak, že by třeba mohly proměnit i náš pohled na naše poslání?" Končící synodní senior Daniel Ženatý, který je zároveň předsedou Ekumenické rady církví a pozici v čele své církve neobhajoval, jménem odstupující rady nově zvoleným zástupcům řekl: "Ať se vám daří udržovat vaše vztahy ve velkorysé otevřenosti."

Nově jmenovaní členové synodní rady přebírají správu v době, kdy církev prochází procesem přechodu na samofinancování. Desetiletí trvající státní financování podle Jiřího Hofmana, který na ústředí církve má na starost komunikaci s medii, neodráží současnou realitu sborů a přináší nutnost reorganizace. Současně ale také nabízí velkou příležitost promýšlet věci nově a hledat nové důrazy a řešení. 

Šestičlenné vedení se z poloviny obměnilo. Nový synodní senior Pavel Pokorný, jeho náměstek Ondřej Titěra i synodní kurátor Jiří Schneider působili už v předchozím složení synodní rady. K nim jako posila pro nadcházející funkční období přibyly nové tváře: farář Roman Mazur dosud vedl pražský seniorát (který sdružuje 31 farních sborů), Jana Šarounová vystudovala speciální pedagogiku a je kurátorkou sboru Praha Vinohrady a Simona Kopecká je právničkou a výpomocnou kazatelkou z Opavy.

Priority pro následující období naznačuje nastupující synodní senior Pavel Pokorný: „Jako hlavní výzvu vidím to, abychom nebyli ustaraní a unavení péčí o církevní provoz ale měli oči a uši otevřené pro potřebné mezi námi a okolo nás. Aby naše sbory, střediska diakonie i školy byly místem naděje opírající se o víru a lásku.“

Odklon od „služebných věcí“, tedy rutinních záležitostí církevního provozu, pak potvrzuje i nově nastupující synodní kurátor Jiří Schneider: „V praktických záležitostech řízení a správy instituce se můžeme hodně učit od občanské společnosti, abychom těmto ‚služebným věcem‘ nevěnovali více pozornosti, než je třeba. Těším se z toho, že je nás v synodní radě víc, máme různé zkušenosti a můžeme se vzájemně radit a podporovat.“ Ochota učit se, vzájemně se inspirovat napříč farními sbory a sdílet osvědčené modely, to je ostatně cesta, kterou započalo právě odcházející církevní vedení. „Vědět o tom, co se kde daří, může být silným povzbuzením a inspirací pro ty, kteří si aktuálně nevědí rady,“ naznačuje kontinuitu i výhled do dalších let Jiří Schneider.

Synodní rada je nejvyšší, šestičlenný správní orgán církve. V čele stojí synodní senior (duchovní) a synodní kurátor (laik). Členové rady – tři duchovní a tři laici – jsou jednou za šest let voleni synodem. Nově nastupující synodní radu zvolil synod v květnu tohoto roku. 

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Studium IES
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Obáváte se negativního vlivu umělé inteligence?
Ano
48%
 
Spíše ano
19%
 
Ne
29%
 
Nevím
4%
 
(Počet hlasů celkem: 177)