Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Katolická teologická fakulta je aktuálně bez proděkanů. Staronový děkan bude jmenován k 1. únoru

Domácí zpravodajství / vlu / Vlastní zpráva / 6. ledna 2022 23:04
Katolická teologická fakulta je aktuálně bez proděkanů. Staronový děkan bude jmenován k 1. únoru

Nový děkan KTF UK prof. Vojtěch Novotný
Autor: www.apha.cz / Vladimír Šigut

Praha - 20. října minulého roku obhájil funkci děkana Katolické teologické fakulty (KTF) Univerzity Karlovy profesor Vojtěch Novotný. Hned během listopadu se potom rozhodlo předčasně rezignovat všech 5 dosavadních proděkanů fakulty. Děkan Novotný chce jejich nástupce jmenovat až poté, co bude uveden do nového funkčního období. K tomu by mělo dojít na začátku února. V současné době tak bude KTF fungovat bez proděkanů.

„Nové proděkany mohu jmenovat až poté, co se k mému záměru vyjádří akademický senát. Teoreticky by to šlo v lednu (řádné zasedání se má konat 26. ledna 2022), ale poté, co já sám budu k 1. únoru jmenován do nového období, by se musela tato procedura opakovat. Budu tedy mezi prosincem a únorovým zasedáním senátu bez proděkanů. Musel jsem přikročit k jinému způsobu řízení fakulty (dočasná pověření pro dané resorty) a budu zvládat více agendy sám,“ popisuje svůj další postup Vojtěch Novotný pro magazín Christnet.eu.

Rezignace proděkanů

Teolog a dominikán Benedikt Mohelník, který působil na KTF jako proděkan pro trvalou formaci, upozorňuje, že předčasnou rezignaci proděkanů nepovažuje za zcela obvyklou: „Skutečnost, že rezignovalo všech pět proděkanů, nemohu považovat za standardní krok. V dané situaci je z mého pohledu logickým a očekávatelným důsledkem vývoje vnitřních vztahů na fakultě,“ popisuje pro Christnet.eu. 

Důvodů, proč se rozhodl rezignovat on sám vidí několik. Uvádí například radikální změnu týmu, kterou ve svém volebním programu měl stávající děkan Vojtěch Novotný. „Psal a mluvil o tom, že počítá se dvěma nanejvýš třemi proděkany. Bylo zcela evidentní, že s pozicí proděkana pro trvalou formaci nadále nepočítá. To je samozřejmě zcela legitimní rozhodnutí děkana, jakým způsobem a kolika proděkanům svěří kompetence,“ říká Mohelník.

„Dalším důvodem byla fakticky nefungující spolupráce děkana s kolegiem děkana. Faktem je, že se kolegium nescházelo s děkanem už od jara 2021, což bylo zpočátku zaviněno nemocí pana děkana, ale ani po jeho uzdravení nebylo společné setkávání obnoveno. Namísto toho pan děkan zavedl tzv. bilaterální schůzky děkana s jednotlivými proděkany. Ten způsob mi velmi nevyhovoval, protože dle mého názoru zcela popírá kolegiální prvek v řízení fakulty,“ říká teolog a pokračuje:

„I pro mou vlastní agendu jsem vždy vnímal jako důležité a inspirativní názory, postřehy a podněty jak děkana, tak ostatních kolegů proděkanů. Tento prvek zcela zmizel. Pokud jsem chtěl vědět, čím se ostatní kolegové zabývají, nezbývalo mi, než se jich dotazovat jednotlivě, a to nikoli ze zvědavosti, ale protože jsou různé agendy vzájemně provázané. Společnou institucionální platformu pan děkan jednoduše zrušil. Domnívám se, že také pro děkana by mělo být důležité slyšet názory ostatních členů kolegia ve vzájemné interakci a v rámci společné debaty a nikoli pouze individuálně.“

Katolická teologická fakulta je aktuálně bez proděkanů. Staronový děkan bude jmenován k 1. únoru

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Autor: KTF

Podobné důvody uvádí pro Christnet.eu i Petr Štica, který působil jako proděkan pro zahraničí: „Z volebního programu pana děkana i předvolební veřejné debaty bylo patrné, že se stávající děkan v případě svého znovuzvolení chystá svůj proděkanský tým pozměnit. Důvodem rezignace byla skutečnost, že v posledních měsících byla jednání kolegia děkana coby kolektivního orgánu pojímána jako kratší informativní jednání, prostor pro společné debaty kolegia děkana jako celku byl zřetelně menší než dříve.“

Právě nefungující kolegium děkana vnímají za jako jeden z hlavních důvodů své rezignace všichni oslovení, dnes již bývalí, proděkani: „K rezignaci jsem se rozhodla, protože kolegium děkana pro mě přestalo být tvůrčím prostředím a funkčním nástrojem pro chod fakulty,“ doplňuje Marie Vymazalová, ta pracovala jako proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy. Podobě své důvody komentuje i Petra Oulíková: „Rezignace všech 5 proděkanů není možná standardním krokem, ale možným řešením a v dané situaci logickým, viditelným vyústěním situace v kolegiu děkana, které již delší dobu jako týmový orgán nefungovalo.“ Oulíková působila posledních několik let na pozici proděkanky pro studium.

Jiné představy o vedení fakulty

Vojtěch Novotný nevidí v rozhodnutí proděkanů rezignovat, více jak měsíc před vypršením mandatů, také zcela obvyklý krok: „Je standardní, že při přechodu mezi funkčními obdobími děkana docházívá k obměně ve složení proděkanů. Nezdá se být standardní, že se tak děje na základě rezignace k datu těsně předcházejícímu konci prvního období děkana – většinou dosluhující proděkani setrvají v úřadu spolu s děkanem (prorektoři s rektorem) a takřka do okamžiku, kdy mohou plynule předat úřad svým nástupcům,“ říká a dodává: „Zamrzelo mne to a určitě jde o komplikaci, ne však o něco, co by mezi nás mělo vnést stíny.“

A jako jeden z možných důvodů rezignace svých proděkanů Novotný přidává, že ve volbách neúspěl jejich kolega David Vopřada, proděkan pro vědu: „Jednotliví proděkani své rozhodnutí rezignovat 1,5 měsíce, resp. 1 měsíc před vypršením mandátu nezdůvodnili nijak, nebo poukázali na osobní důvody či na to, že chtějí usnadnit tvorbu nového kolegia děkana. Patrně je to projev skutečnosti, že si v průběhu volby děkana přáli v čele fakulty jednoho ze svého středu (docenta Davida Vopřadu) a preferovali by jím nastíněný způsob řízení fakulty, ale většinová vůle senátu se přiklonila ke mně (8:4). Kolegové z toho asi vyvodili zmíněný závěr.“

Svoji rezignaci do souvislosti s volbou dává i neúspěšný protikandidát na děkana KTF David Vopřada, který chtěl dát Novotnému svou rezignací volnou ruku pro jeho vizi fakulty: „V podzimních volbách jsem stejně jako prof. Novotný kandidoval v děkanských volbách, kde jsme každý nabízeli značně rozdílnou vizi dalšího rozvoje fakulty a způsobu spolupráce na fakultní půdě. Akademický senát zvolil jasnou většinou prof. Novotného, a – jak jsem již v průběhu kampaně avizoval – rezignoval jsem na funkci proděkana pro vědu k 15. prosinci tak, aby stávající a budoucí děkan mohl téhož dne požádat akademický senát o schválení nového proděkana pro vědu v novém uspořádání kolegia děkana, které avizoval ve svém programu, a měl pro naplnění své vize, v níž jsem neviděl své místo, volnou ruku.“

Velmi jednoznačně pak do souvislosti rezignaci proděkanů a vítězství Novotného dává dominikán Benedikt Mohelník: „Jeden z proděkanů týmu Vojtěcha Novotného sám kandidoval na děkana. Na tom by nebylo nic divného. Všichni ostatní proděkani ovšem podporovali kandidaturu Davida Vopřady a ani jeden Vojtěcha Novotného. Z toho je taky zřejmé, že se současným děkanem nechtěl po jeho případném zvolení dále nikdo spolupracovat, i kdyby on o to náhodou stál,“ uzavírá.

Fakulta by měla normálně fungovat dál

Bývalí proděkani i děkan Novotný se shodují v tom, že na provoz fakulty by neměla současná situace mít příliš velký vliv. „Toto rozhodnutí nebude mít podle mého soudu dopad na provoz fakulty. Pan děkan si své spolupracovníky-nové proděkany do dalšího období, jak informoval na zasedání senátu 15. prosince, již vybral a nový tým se brzy pustí do práce,“ říká Petr Štica. A podobně to vidí i Mohelník: „Většina v akademickém senátu jistě reprezentuje většinové mínění akademické obce. Proto by neměl být žádný problém, aby pan děkan nalezl spolupracovníky, kteří mu pomohou jeho vizi realizovat. Fakulta by tedy měla normálně fungovat dál.“

Děkan Novotný doufá, že teologická fakulta po vypjatém období děkanských voleb opět přejde do většího klidu a o bývalých proděkanech říká: „Chci jim před akademickou obcí vyjádřit upřímné poděkování za vše dobré, co ve svých funkcích v letech 2018 až 2021 vykonali a čím byli fakultě prospěšní. Přeji jim, aby nové formy služby, kterou budou v našem společenství konat, byly pro ně zdrojem radosti a spokojenosti. Pán Bůh zaplať!“

Související zprávy: 
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy volí nového děkana. Vybírá mezi Novotným a Vopřadou

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Související zprávy a články

Nenalezeny žádné záznamy.
Nenalezeny žádné záznamy.

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz
Studium IES

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Jsou vám sympatické cíle německé Synodální cesty?
Ano
51%
 
Spíše ano
2%
 
Ne, je příliš radikální
20%
 
Synodální proces vůbec nepodporuji
27%
 
(Počet hlasů celkem: 86)