Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Papež zasvětil Rusko a Ukrajinu Panně Marii, válku označil za barbarskou a znesvěcující

Ze světa / kir / ČTK, vaticannews / 28. března 2022 1:52
Papež zasvětil Rusko a Ukrajinu Panně Marii, válku označil za barbarskou a znesvěcující

Ilustrační foto: ruská mariánská ikona

Vatikán - Za "barbarskou a znesvěcující" označil dnes papež František válku na Ukrajině. Zatímco se bratři zabíjejí, prožívají děti těžká traumata, poznamenal František při nedělní bohoslužbě.

"Každá válka je porážkou pro nás všechny," řekl František, který se k válce zahájené Ruskem před více než měsícem vyjadřuje opakovaně. Politiky znovu vyzval k ukončení násilností. "Dost! Přestaňte! Nechte zbraně utichnout. Jednejte vážně o míru," prohlásil.

"Válka nesmí být něco nevyhnutelného, nesmíme si na ni zvyknout," poznamenal pětaosmdesátiletý papež, podle něhož se z takovýchto konfliktů a jejich následků musí všichni poučit.

Minulý týden pak Vatikán zaslal biskupům dopis i text modlitby k úkonu zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, který vedl papež František v pátek 25. března. František zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. 

Veřejná a společná modlitba, je podle katolické církve prosbou o mír a zasvěcením celého lidstva Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, zvláště Ruska a Ukrajiny, a to v době, kdy boje a bombardování bohužel stále ještě zuří a vyžadují si oběti mezi ukrajinskými civilisty. Matka Boží je titul, pod kterým je Panna Maria uctívána na Východě i na Západě a který byl vyhlášen jako dogma Efezským koncilem. Matka milosrdenství je výraz, který se opakuje také v modlitbě Salve Regina. 

V textu je i zmínka o Neposkvrněném početí Panny Marie, vyhlášené blahoslaveným Piem IX. v roce 1854. Ačkoliv toto dogma náleží katolické církvi, pravoslavné církve sdílejí stejnou víru. Například ruský pravoslavný teolog Sergej Bulgakov tvrdí, že "v pravoslaví je víra v absenci osobního hříchu Matky Boží jako kadidlo, jako oblak modlitby, který úcta a zbožnost Církve soustřeďuje a dává povstat". Zmínka o "útočišti" je navíc ozvěnou starobylé mariánské modlitby "Sub tuum praesidium".

 

Přinášíme český překlad textu úkonu zasvěcení i dopisu papeže Františka biskupům.

"To On nám tě dal a do tvého Neposkvrněného Srdce vložil útočiště pro Církev a lidstvo. Tato slova evokují fatimské zjevení: "Bůh se rozhodl založit úctu k mému Neposkvrněnému Srdci..." a "mé Neposkvrněné Srdce bude vaším útočištěm". 

Proto se k tobě uchylujeme, klepeme na dveře tvého srdce, my, tvé drahé děti, které se nikdy neunavíš navštěvovat a zvát k obrácení. Můžeme zde vidět odkaz na mariánská zjevení.

Každému z nás řekni: "Copak nejsem vaše matka?". To je věta, kterou Maria zjevila indiánovi Juanu Diegovi při zjevení v Guadalupe.

Ty víš, jak rozplést zmatky našich srdcí a uzly naší doby. Můžeme zde číst odkaz na "Pannu Marii, která rozvazuje uzly", mariánský obraz, ke kterému má papež František, jak je známo, velkou úctu.

"Nebeská země", vrať světu Boží svornost. Výraz "nebeská země" je převzat z byzantsko-slovanského mnišského hymnu a poeticky označuje spojení nebe a země, které můžeme kontemplovat v Marii přijaté do nebe s jejím tělem.

Kéž slzy, které jsi za nás prolila, znovu přivedou k rozkvětu toto údolí, které naše nenávist vysušila. Zde můžeme číst další narážku na modlitbu "Salve Regina", kde se mluví o "slzavém údolí".

“Ano", které vyšlo z tvého srdce, otevřelo dveře dějin knížeti pokoje; věříme, že skrze tvé Srdce opět přijde mír. V těchto slovech nacházíme skrytou narážku na začátek "Pojednání o pravé zbožnosti" světce z Montfortu, podle něhož Bůh, tak jako vstoupil na svět skrze Marii, tak skrze ni chce ve světě vládnout i nadále.

Zmírni vyprahlost našich srdcí, ty, jež "naděje zdroj živý jsi v každém čase. Lidstvo jsi připojila k Ježíši."

(Jedná se o citát z modlitby svatého Bernarda "Panno Matko, dcero tvého Syna", která se nachází v posledním kantiku (XXXIII) Božské komedie od Dante Alighieriho.)

Obraz Marie jako "tkadleny" je v křesťanské ikonografii přítomen od mozaiky triumfálního oblouku Santa Maria Maggiore a po celé první tisíciletí.

Svěření se Marii má spojitost s evangeliem. V Janově evangeliu čteme, že Ježíš z kříže svěřuje jediného apoštola přítomného na Kalvárii své Matce: "Ženo, hle, tvůj syn!". A hned poté dodává na adresu Jana: "Hle, tvá matka!" Stopy po zasvěcení či svěcení Marii nacházíme přinejmenším již v 8. století u Jana Damašského, arabského teologa křesťanské víry a doktora církve, původem z Damašku. Byl to on, kdo formuloval první modlitbu zasvěcení Panně Marii:

"I my ti dnes zůstáváme nablízku, ó Vládkyně. Ano, opakuji, ó Vládkyně, Matko Boží a Panno. Připoutejme své duše k tvé naději jako k pevné a zcela nezlomné kotvě, zasvěťme ti svou mysl, duši, tělo i celou svou bytost a uctívejme tě, jak jen můžeme, 'žalmy, chvalozpěvy a duchovními písněmi' (Ef 5,19)."

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz
Studium IES

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Jsou vám sympatické cíle německé Synodální cesty?
Ano
48%
 
Spíše ano
2%
 
Ne, je příliš radikální
15%
 
Synodální proces vůbec nepodporuji
35%
 
(Počet hlasů celkem: 274)