Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Starokatolíci odsouhlasili kněžské i biskupské svěcení žen a žehnání partnerství

Domácí zpravodajství / kir / Vlastní zpráva / 14. října 2022 15:20
Starokatolíci odsouhlasili kněžské i biskupské svěcení žen a žehnání partnerství

Úvodní bohoslužba Synody starokatolické církve
Autor: www.facebook.com/starokatolici.cr / Martin Kováč

Bystřice pod Hostýnem - V těchto dnech se v rekreačním středisku Českobratrské církve evangelické Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem koná 51. synoda Starokatolické církve v ČR. Úvodní bohoslužbě předsedal biskup Pavel Benedikt Stránský. Dnes pak Synoda velkou většinou odhlasovala umožnění kněžského a biskupského svěcení žen (35 delegátu hlasovalo pro, 1 se zdržel a nikdo nebyl proti). „Zařazujeme se tak po bok většiny starokatolických a anglikánských církví ve světě,“ napsal starokatolický kněz a generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš na svém facebookovém profilu.

Starokatolická církev v ČR tak umožní přijmout, kněžské i biskupské svěcení mužům i ženám. Jáhenská svěcení žen již byla možná od roku 2003 a vysvěceny byly od té doby čtyři ženy. Starokatolíci rozhodnutí odůvodnili takto: „Všichni věřící se skrze jeden křest těší před Bohem téže vykoupené důstojnosti, a proto ve Starokatolické církvi v ČR mohou muži i ženy bez rozdílu přijímat svátostné svěcení do apoštolské služby diakonátu, presbyteriátu a episkopátu.“

Zavedení obřadu žehnání partnerství

Dle později vydané tiskové zprávy se starokatolíci dále usnesli na zavedení obřadu žehnání partnerství, který bude určený těm trvalým svazkům partnerů, kteří nemohou uzavřít církevní manželství, včetně svazků osob téhož pohlaví.

K zavedení žehnání partnerství synoda přistoupila po tříletém konzultačním procesu. Požehnání partnerství není manželstvím, ale je určené pro páry, které manželství uzavřít z různých důvodů nemohou. Do této skupiny patří i páry osob stejného pohlaví. Rozhodnutí synody stanoví: „Synoda souhlasí s možností žehnání na cestu společným životem v lásce a věrnosti dvěma partnerům, kteří nemohou uzavřít v církvi manželství a pověřuje biskupa zpracováním a vydáním příslušných liturgických textů, které vhodným způsobem odliší obřady žehnání partnerství a uzavírání manželství.“

Mimo to přijala synoda ještě zvláštní prohlášení, které odsuzuje nedávný vražedný útok proti LGBT+ lidem v Bratislavě: „Synoda Starokatolické církve v ČR vyjadřuje obavy nad nárůstem napětí ve společnosti a nenávisti, která je často namířená vůči sexuálním, náboženským, národnostním i etnickým menšinám. Důrazně odsuzuje brutální vraždu členů LGBT+ komunity, ke které došlo 12. října v Bratislavě. Verbální projevy nenávisti jsou pramenem násilí, proto vyzýváme zodpovědné lidi v církvích i ve veřejném životě k budování společnosti pro všechny lidi bez rozdílu.“

Volba Synodní rady a prohlášení k válce na Ukrajině

Synoda dále ratifikovala vstup do plného společenství s indickou církví Mar Thoma, zvolila Synodní radu a přijala prohlášení k válce na Ukrajině, které zní: „Synoda se připojuje ke stanovisku Světové rady církví, které odsuzuje nezákonnou a neospravedlnitelnou invazi Ruské federace na Ukrajinu. Připojuje se také ke stanovisku Světové rady církví, že válka je neslučitelná se samotnou Boží přirozeností a vůlí pro lidstvo a v rozporu s našimi základními křesťanskými a ekumenickými zásadami, a proto odmítáme jakékoli zneužívání náboženského jazyka a autority k ospravedlnění ozbrojené agrese a nenávisti.

Slovo synoda pochází z řeckého syn hodos – společná cesta. Podle církevní ústavy je synoda vrcholným orgánem starokatolické církve. Řádná synoda se schází nejméně jednou za tři roky a její volení delegáti a delegátky z řad věřících i duchovních zastupují jednotlivé farní a filiální obce. Synodě předsedá biskup. Návrhy na synodu můžou předkládat jednotlivé farní nebo filiální obce, Synodní rada a biskup. O zařazení návrhu do programu synody následně po posouzení právní komisí a připomínkovém řízení rozhoduje Synodní rada. 

Starokatolická církev v ČR u nás oficiálně existuje od roku 1877 a před druhou světovou válkou měla převážně německojazyčné věřící. V současnosti má na našem území 23 farností a společenství. Do pastorační péče starokatolické církve patří také všichni anglikánští věřící na našem území, protože starokatolické a anglikánské církve se v roce 1931 spojily do plného společenství.

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz
Studium IES

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Přejete si mít euromince s vyobrazením svatého Václava nebo Jana Husa?
Ano
55%
 
Ano, ale k výběru jedné z osobností mám výhrady
15%
 
Ne
10%
 
Určitě ne, jsem proti zavedení eura
20%
 
(Počet hlasů celkem: 110)