Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Etická komise UK označila vyjádření Jinka k doktorandům za nepřijatelné, proděkan to kritizuje

Domácí zpravodajství / vlu / Vlastní zpráva / 13. února 2024 2:11
Etická komise UK označila vyjádření Jinka k doktorandům za nepřijatelné, proděkan to kritizuje

Proděkan KTF pro vědu Jakub Jinek
Autor: UPCE

Praha - Etická komise Univerzity Karlovy (UK) dospěla k závěru, že chování proděkana Katolické teologické fakulty Jakuba Jinka vůči doktorandům během srpna minulého roku bylo nepřijatelné a projevovalo „rysy generalizujícího, manipulativního a denunciačního charakteru“. Vyplývá to ze stanoviska, které komise přijala letos 25. ledna. Proděkan Jinek dnes zveřejnil reakci, ve které popírá, že by porušil Etický kodex UK, a stanovisko komise považuje za „nevyvážené, metodicky i procedurálně problematické a věcně nesprávné“.

Podnět k etické komisi podalo 1. září 2023 celkem pět doktorandů, kterým školitelem byl v té době profesor Tomáš Petráček. Studentům například vadilo, že je proděkan Jinek ve vyjádření pro týdeník Echo24 označil za „notorické nepsavce“ a studenty, „kteří fakultě nepřináší ani korunu a jsou pro fakultu neperspektivní“. Doktorandi ve svém podnětu kritizovali i nepravdivá vyjádření o osobě jejich školitele, například o počtu vyučovaných hodin a předmětů.

Etická komise UK nyní uznala argumenty autorů podnětu za oprávněné: „Po prostudování poskytnutých materiálů komise dospěla k závěru, že tyto odpovídají popisu v textu podnětu. Uvedené pasáže jsou vůči vybraným členům akademické obce Katolické teologické fakulty nepřijatelné a vykazují rysy generalizujícího, manipulativního a denunciačního charakteru. Závažnost je umocněna i tím, že dotčená osoba zastává na fakultě významnou akademickou funkci (viz Část I., odst. 23 Etického kodexu UK: ‚Přijme-li akademickou funkci, členství v akademickém orgánu nebo vedoucí funkci, vykonává svou pozici řádně, slušně a odpovědně a jedná s vědomím, že s přijetím vyšší odpovědnosti je spojen závazek zvláště důsledně dodržovat tento kodex a vést ostatní k jeho respektování‘).“

Podle komise došlo k porušení etického kodexu nejstarší české univerzity: „Vzhledem k popsaným skutečnostem komise konstatuje, že došlo k porušení Etického kodexu Univerzity Karlovy“ a za minimální krok k nápravě označila „veřejnou omluvu za nevhodné a příkré mediální vystupování a zdrženlivost v dalším podobném jednání“.

Komise, která má celkem šest členů, se na stanovisku shodla jednomyslně. Jejím předsedou je římskokatolický kněz a přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty této univerzity Marek Vácha.

Jinek: Stanovisko etické komise považuji za nevyvážené, metodicky i procedurálně problematické a věcně nesprávné

Zastupující děkan KTF a vedoucí katedry filosofie a práva Jakub Jinek dnes na webu fakulty zveřejnil vyjádření, ve kterém se sice omluvil za to, že zvolil slova, která „si někdo mohl vyložit“ jako nepravdivá a manipulativní, ale zároveň kritizuje stanovisko komise za procedurální, metodické a obsahové nedostatky.

„Zároveň s tím však musím zásadně odmítnout výrok etické komise o tom, že jsem porušil Etický kodex Univerzity Karlovy. Stanovisko etické komise považuji za nevyvážené, metodicky i procedurálně problematické a věcně nesprávné,“ uvádí Jinek ve své odpovědi na rozhodnutí komise a dodává:

„Především musím trvat na tom, že můj výrok nebyl nepravdivý. Etická komise se však vůbec nezajímala o mé stanovisko. Nezajímala se ani o kontext rozhovoru, ve kterém jsem svůj výrok použil, což byl pokus o obranu děkana a vedení fakulty. Nehodnotila proporčně výroky, které z druhé strany zaznívaly na adresu děkana, předsedy akademického senátu i na mě samotného. Dále etická komise vůbec nebrala v úvahu mou omluvu předsedkyni České asociace doktorandů a můj dopis členům akademické obce KTF, ve kterém jsem tuto omluvu oznámil.“ A vadí mu, že nebyl přizván k vysvětlení, doplnění materiálů ani k obhajobě před komisí.

„Nepovažuji se za člověka, který by nedělal chyby. Při řešení sporů a mediálním vystupování nemusím vždy vybírat správná slova. Jsem připraven nést odpovědnost za své výroky. Znovu však musím zásadně odmítnout, že bych jakkoliv porušil Etický kodex Univerzity Karlovy,“ píše Jinek.

Doktorand: Teď už je to trochu o překročení vlastního stínu

„Výsledek jednání etické komise hodnotím velmi kladně, dala nám za pravdu, že vyjadřování docenta Jinka vůči nám, doktorandům, bylo přes čáru,“ okomentoval stanovisko komise pro magazín Christnet.eu jeden z autorů podnětu Ondřej Podeszwa a doplnil, že reakci proděkana Jinka vnímá s klidem.

„Neočekával jsem objektivní zhodnocení situace, jsem rád, že etická komise vydala stanovisko, jaké vydala, toho si vážím. Máme v ruce jasný důkaz o neetickém chování vůči nám. Pokud měl pan proděkan Jinek pocit, že byl poškozen, mohl využít stejnou cestu k nápravě. Teď už je to trochu o překročení vlastního stínu.“

Podeszwa vyjádřil také pochybnosti o upřímnosti proděkanovy omluvy: „Pan docent Jinek se omluvil a hned v zápětí ve svém stanovisku píše: ‚Především musím trvat na tom, že můj výrok nebyl nepravdivý‘. Je to skutečně omluva?“

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Studium IES
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Jsou vám sympatické cíle německé Synodální cesty?
Ano
48%
 
Spíše ano
2%
 
Ne, je příliš radikální
14%
 
Synodální proces vůbec nepodporuji
36%
 
(Počet hlasů celkem: 304)