Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Vatikán vydal nové normy o údajných nadpřirozených jevech

Ze světa / / ČTK; Vatican News; red / 21. května 2024 10:33
Vatikán vydal nové normy o údajných nadpřirozených jevech

Dětští vizionáři z Fátimy
Autor: repro Wikipedia.org

Vatikán - Papež František schválil nové normy, podle kterých se bude postupovat v případech domněle nadpřirozených jevů. Informoval o tom 17. května zpravodajský server BBC News.

Nové pokyny pravděpodobně zpřísní kritéria pro prověřování, analýzu a případné zamítnutí podobných případů. Zároveň umožní rychlejší vyjádření k danému jevu. Církevní autorita se již zpravidla nebude podílet na oficiální definici ohledně nadpřirozenosti jevu, jehož důkladné zkoumání může trvat dlouho.

Podle údajů v posledních letech, v éře sociálních médií, počet zpráv o zmíněných fenoménech prudce stoupl – a někdy se šíří prostřednictvím dezinformací a fám.

Zjevení byla hlášena ve všech staletích. Ta, která církev uznala, vedla poutníky i papeže k návštěvě míst, kde se údajně odehrála. Miliony lidí se například sjíždějí do Lurd ve Francii nebo do Fátimy v Portugalsku, kde se podle věřících zjevila Panna Maria třem dětem – poté prý byly davy svědky toho, jak Slunce potemnělo a začalo se otáčet. Církev toto zjevení oficiálně uznala v roce 1930.

Další zprávy však církevní představitelé zpochybňují, uvádí dále BBC News. Jistá Italka v roce 2016 tvrdila, že v malém městě severně od Říma dochází k pravidelným zjevením Ježíše a Marie, které začaly, když si přivezla sošku z Medžugorje v Bosně, kde se podle věřících také zjevovala Panna Maria. Před sochou se modlily davy lidí, které údajně dostávaly poselství včetně varování před sňatky osob stejného pohlaví a potraty. Místnímu biskupovi trvalo osm let, než tvrzení vyvrátil.

Nové normy mají pomoci lépe objasnit, kdy jsou informace například o plačící soše falešnou zprávou, nakolik věrohodné je tvrzení, že svatá relikvie vedla k zázračnému uzdravení, anebo jak by mělo být potvrzeno nadpřirozené zjevení.

Vatican News uvedl, že za vznikem dokumentu stojí dlouholetá zkušenost z minulého století s případy, kdy místní biskup velmi rychle potvrdil nadpřirozenost jevu, načež Vatikán vyslovil odlišný názor. Vyskytly se také případy, kdy se diecézní biskup vyjádřil k určitým způsobem k nějakému jevu, načež jeho nástupce přišel s opačným názorem.

Podle nového postupu biskup musí ustanovit vyšetřovací komisi, jejímž členem bude aspoň jeden teolog, kanonista a odborník pro daný jev. Po přezkoumání případu jej předloží dikasteriu ke schválení. Sám se zdrží veřejných prohlášení o pravosti nebo nadpřirozenosti jevu.Tento postup má předejít nepřehledným situacím, které mohou vzniknout v dlouhém období potřebném k vyhodnocení všech aspektů, aby se dospělo k rozhodnutí o tom zda jde či nejde o nadpřirozený fenomén. Vychází tak vstříc naléhavé potřebě pastorační odpovědi pro dobro věřících.

Duchovní plody i rizika

Textu předchází prezentace kardinála prefekta Victora Manuela Fernándeze, v níž vysvětluje, že „tyto manifestace mnohokrát vyvolaly velké bohatství duchovních plodů, růst víry, zbožnosti a bratrství a služby a v některých případech daly vzniknout různým svatyním rozesetým po celém světě, které jsou dnes součástí srdce lidové zbožnosti mnoha národů“. Existuje však také možnost, že „v některých případech událostí údajného nadpřirozeného původu“ se vyskytují „velmi vážné problémy na úkor věřících“: případy, kdy se z údajných jevů odvozuje „zisk, moc, sláva, společenská proslulost, osobní zájem“ , a to dokonce tak dalece, že se „uplatňuje nadvláda nad lidmi nebo se páchá zneužívání“. Mohou se vyskytnout „doktrinální omyly, nepatřičný redukcionismus v nabídce evangelního poselství, šíření sektářského ducha“. Stejně tak je možné, že „věřící budou ve vleku události, která se připisuje božské iniciativě“, ale která je pouze plodem fantazie, mytomanie nebo něčího sklonu k falzifikaci.

Výsledkem procesu rozlišování může být šest různých závěrů.

Nihil obstat: ačkoli chybí jistota ohledně nadpřirozenosti jevu, jsou zároveň konstatována znamení působení Ducha Svatého. Biskup posoudí pastorační hodnotu případu a podpoří jeho propagaci, včetně poutí.

Prae oculis habeatur: existují pozitivní znamení, ale také prvky zmatku nebo rizika, vyžadující další rozlišování a dialog.

Curatur: přes přítomnost kritických prvků existuje široké rozšíření jevu s ověřitelnými duchovními plody. Proto se nedoporučuje zákaz, který by mohl věřící rozrušit, biskup by však neměl fenomén podporovat.

Sub mandato: samotný fenomén neobsahuje kritické momenty, ale hrozí jeho zneužívání jednotlivci nebo skupinami. Vatikán v takovém případě pověří biskupa pastoračním vedením dotyčného místa.

Prohibetur et obstruatur: navzdory některým pozitivním prvkům převažují kritické momenty a závažná rizika. Biskup je povinen veřejně prohlásit, že následování takového jevu není povoleno.

Declaratio de non supernaturalitate: biskup oznámí na základě konkrétních důkazů, např. přiznání údajného vidoucího nebo věrohodná svědectví o falšování jevu, že daný jev nemá nadpřirozený charakter.

Dokument Dikasteria pro nauku víry byl zveřejněn v pátek 17. května, v platnost vstoupil v neděli 19. května, na svátek Letnic.

 

 

 

 

 

 

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Související zprávy a články

Nenalezeny žádné záznamy.
Nenalezeny žádné záznamy.

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz
Studium IES

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Jsou vám sympatické cíle německé Synodální cesty?
Ano
48%
 
Spíše ano
3%
 
Ne, je příliš radikální
17%
 
Synodální proces vůbec nepodporuji
32%
 
(Počet hlasů celkem: 165)