Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Christnet

Děkan KTF Brož si vybral nové proděkany, například filosofa Prázného. Právníka Kříže nakonec stáhl

Domácí zpravodajství / vlu / Vlastní zpráva / 31. května 2024 8:57
Děkan KTF Brož si vybral nové proděkany, například filosofa Prázného. Právníka Kříže nakonec stáhl

Nový proděkan KTF pro vědu a zahraničí Aleš Prázný
Autor: Univerzita Pardubice

Praha - Děkan Katolické teologické fakulty (KTF) Jaroslav Brož představil ve středu na akademickém senátu fakulty budoucí členy svého kolegia, tedy tým nejbližších spolupracovníků. Původně plánoval čtyři proděkany, ale nakonec kolegium zúžil na tři členy a ze svého návrhu stáhnul právníka Jakuba Kříže. Nové kolegium děkana začne působit od 1. června.

„Složení nového tříčlenného kolegia reaguje na aktuální výzvy, které nás v následujícím období čekají,“ okomentoval výběr Jaroslav Brož.

Proděkanem pro vědu a zahraničí bude Aleš Prázný, který od roku 2003 do roku 2024 působil na Univerzitě v Pardubicích (UPCE), kde založil katedru filosofie. Od roku 2023 vyučuje na KTF na Katedře filosofie a práva. Podle svých slov se chce zaměřit na nové výzvy spojené s novou metodikou hodnocení vědy na UK, motivační potenciál přítomný v programu Cooperatio a rozvoj projektové činnosti. V pozici proděkana vystřídá Jakuba Jinka, který rovněž dříve působil na stejné katedře UPCE. Od roku 2021 působí na KTF a je vedoucím zmíněné katedry.

Jedinou ženou mezi proděkany bude Lenka Makovcová Demartini z Katedry církevních dějin a literární historie, která bude mít na starosti pregraduální studium a pedagogickou činnost. V současné době vyučuje na KTF akademickou angličtinu, metodologii a úvody do studia pro teologické obory. Mezi její priority patří vznik Centra pro podporu výuky.

Třetím proděkanem bude historik umění Martin Zlatohlávek. Ten již působil jako proděkan pro vědu na KTF v letech 2007–2018 a nyní bude zodpovědný za doktorské studium a vědecko-pedagogické tituly. Předtím, v letech 1995–2006, působil jako odborný pracovník Katedry církevních dějin na Evangelické teologické fakultě UK v Praze.

Proděkanem pro organizaci a legislativu se měl stát právník Jakub Kříž, který v lednu tohoto roku dokonce uvažoval o kandidatuře na děkana, ale přihlášku nakonec nepodal. Kříž v letech 2007–2011 působil jako ředitel odboru na Ministerstvu kultury a v roce 2013 založil vlastní advokátní kancelář. Na KTF pracuje od roku 2018. Dlouhodobě také spolupracuje s organizacemi Aliance pro rodinu a Hnutí pro život. V roce 2022 jej část lidoveckých senátorů navrhla na zástupce veřejného ochránce práv, ale jeho kandidatura byla kritizována desítkami organizací a nakonec nebyl zvolen. Nyní se nestal ani proděkanem. „Rozhodl jsem se v důsledku naslouchání situaci na fakultě a zohlednění bezpečnosti a dobra všech zainteresovaných osob,“ okomentoval ne příliš konkrétně své rozhodnutí Kříže stáhnout pro magazín Christnet.eu děkan Brož.

Vědecká rada bude mít 20 členů, z toho pouze jednu ženu. Jinek neprošel

Děkan KTF Brož si vybral nové proděkany, například filosofa Prázného. Právníka Kříže nakonec stáhl

Pravník Jakub Kříž
Autor: Společnost pro církevní právo

Na středečním zasedání akademického senátu došlo také k hlasování o členech nové vědecké rady. Z původně navržených 21 členů hlasováním prošlo pouze 20. Bývalý proděkan Jakub Jinek získal pouhých 5 hlasů z 11. Tomu pravděpodobně přitížilo i nedávné upozornění jeho bývalého působiště, Univerzity Pardubice, na neetické chování, podle kterého si neoprávněně vykázal publikaci za jiné pracoviště.

„Paní rektorce Univerzity Karlovy, prof. Králíčkové, byl zaslán podnět k prošetření neetického chování doc. Jinka, bývalého zaměstnance FF UPCE a současného zaměstnance KTF UK. Neoprávněně vykázal publikaci vzniklou v době jeho působení na UPCE do RIV za KTF UK a úmyslně vymazal původní afiliaci na FF UPCE z již publikovaného výsledku, ačkoliv měl jako proděkan pro vědu na KTF dohlížet na dodržování pravidel vykazování vědeckých výsledků. Podezření na neetické chování konstatovala i Komise pro hodnocení výzkumných organizací (resp. Sekce pro vědu i příslušný odborný panel), která výsledek doc. Jinka KTF odebrala,“ je uvedeno v zápisu ze zasedání Vědecké rady Filosofické fakulty UPCE z 26. dubna tohoto roku. Jinek takové obvinění odmítl.

Těsně pak prošel nový proděkan pro vědu Aleš Prázný, který získal 6 hlasů z 11. Nižší počet hlasů pak získal už jen bývalý děkan, profesor Vojtěch Novotný, který obdržel 7 hlasů z 11. V nové vědecké radě bude zastoupena pouze jedna žena, historička umění Michaela Ottová.

KTF stále čelí žalobě

Volba nového děkana v únoru 2024 byla vyústěním dlouhodobě neklidné situace na fakultě. O ní se začalo výrazněji mluvit od srpna 2023, kdy KTF nečekaně propustila historika profesora Tomáše Petráčka. Oficiálním důvodem vedení fakulty byla efektivizace hospodaření, ale Petráček tvrdí, že skutečným důvodem byly osobní antipatie tehdejšího děkana Vojtěcha Novotného a roli měl sehrát i tlak některých biskupů kvůli jeho předchozí kritice, například kvůli jejich spolupráci s ultrakonzervativním spolkem Aliance pro rodinu.

Rektorka UK Milena Králíčková vyjádřila znepokojení nad situací na KTF a označila postup vedení fakulty za nesprávný. Novotný nakonec rezignoval, ale odmítl uznat, že by nějak pochybil. Koncem minulého roku Petráček podal žalobu na neplatnost výpovědi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, rozšířenou o další body.

Jaroslav Brož byl zvolen kandidátem na děkana v únoru 2024, kdy v tajné volbě získal 7 hlasů proti 5 hlasům pro Alberta-Petera Rethmanna. Do funkce děkana byl uveden rektorkou Univerzity Karlovy 3. května 2024.

 

Nová vědecká rada Katolické teologické fakulty

Předseda:
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
Katedra biblických věd a starých jazyků KTF UK

Členové:

Dr. Phil. Pavel Blažek
Filosofický ústav AV ČR

prof. Martin Cajthaml, Ph.D.
Katedra filosofie a patrologie CMTF UP

doc. Jiří Kašný, Th.D.
Department of Philosophical and Religious Studies, Anglo-American University in Prague

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Historický ústav FF MUNI

prof. Dr. Ing. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky TF JU / Katedra filosofie a práva KTF UK

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Katedra systematické a pastorální teologie KTF UK

prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie HTF UK / Katedra teologických věd TF JU

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Katedra filosofie a práva KTF UK

prof. Martin Prudký, Dr.
Katedra Starého zákona ETF UK

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. DSc.
Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury FF MUNI

doc. Mgr. Robert Svatoň, Th.D.
Katedra systematické teologie CMTF UP

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.
Katedra teologických věd TF JU

doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. et Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie KTF UK

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.
Katedra dějin umění a estetiky UMPRUM

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
Ústav dějin umění AV ČR

prof. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Studium IES
Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

QR platba – Podpořte magazín Christnet.eu

Rubriky

Anketa

Jsou vám sympatické cíle německé Synodální cesty?
Ano
48%
 
Spíše ano
3%
 
Ne, je příliš radikální
17%
 
Synodální proces vůbec nepodporuji
32%
 
(Počet hlasů celkem: 165)