Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Nový opat strahovského kláštera se dnes ujal funkce

Domácí zpravodajství / vlu / Vlastní zpráva / 15. srpna 2018 21:39
Nový opat strahovského kláštera se dnes ujal funkce

Nový strahovský opat Daniel Peter Janáček
Autor: Strahovskyklaster.cz

Praha - Nový opat strahovského kláštera v Praze Daniel Janáček byl dnes slavnostně uveden do úřadu. Takzvanou opatskou benedikci přijal z rukou kardinála Dominika Duky. Opatem nejstaršího premonstrátského kláštera v českých zemích byl Janáček zvolen na konci června. Nahradí Michaela Pojezdného, který v červenci oslavil 75. narozeniny. Janáček byl dosud farářem v Úhonicích na Berounsku.

Za své opatské heslo si Janáček vybral 10. verš z 8 kapitoly starozákonní knihy Nehemjáš: „Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“ Sám výběr hesla okomental slovy: „Jsem rád, že jsem našel v Bibli také toto spojení. Poté, co Ezdráš, Nehemiáš a kněží chválili Boha, řekli lidu:´netruchlete a neplačte… jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké víno…´.“

Strahovský klášter, plným názvem Královská kanonie premonstrátů na Strahově, byl založen roku 1143 olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem, který premonstráty přivedl do českých zemí. Stal se centrem vzdělanosti, kultury i duchovního života. Strahovský klášter je dosud hlavním centrem premonstrátů v Čechách a je také jednou z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. V klášteře, který byl po roce 1990 obnoven, je slavná Strahovská knihovna a obrazárna. Strahov patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě.

Pod pravomoc strahovského opata spadá rovněž klášter Milevsko, dále jsou v Česku premonstrátské kláštery Teplá, Nová Říše a Želiv. Premonstráti působí ve farnostech po celé zemi, strahovští například na Svatém Kopečku u Olomouce, v Praze, Jihlavě, Bechyni, Holíči, v Louckém klášteře u Znojma nebo v Říčanech. V Doksanech, kde byl v roce 1998 obnoven klášter premonstrátek, premonstrátští kněží ze Strahova obstarávají duchovní správu.

Zaujala Vás tato zpráva? Sdílejte ji a šiřte dál:


 

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz – růžence
Reklama ETF

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Měla by se zrušit veřejnoprávní média - ČT a ČRo?
Rozhodně ano
14%
 
Spíše ano
1%
 
Spíše ne
1%
 
Rozhodně ne
83%
 
Nevím
1%
 
(Počet hlasů celkem: 947)