Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Zasedal synod ČCE. Biskup Holub ocenil demokratické vedení evangelické církve

Domácí zpravodajství / kir / Vlastní zpráva / 18. května 2019 11:19
Zasedal synod ČCE. Biskup Holub ocenil demokratické vedení evangelické církve

Vitráž v kostele U Klimenta, kde se konaly bohoslužby na úvod synodu ČCE
Autor: www.synodcce.cz

Praha - V budově Autoklubu České republiky v pražské Opletalově ulici zasedá od 16. do 18. května synod Českobratrské církve evangelické. Synod se koná jednou ročně, na programu jsou jednání týkající se vyznání, chodu i správy církve. Usnesení synodu z minulých let jsou veřejně dostupná na stránkách portálu Evangnet.cz.  Všechna jednání jsou přístupná, kromě uzavřených komisí a rozhodování o některých personálních záležitostech. 

 V úvodu synod zvolil nové předsednictvo. Předsedou se znovu stal Jiří Gruber z Brna. Dále se zabýval procedurálními záležitostmi a zprávami členů synodní rady. Synodní rada má šest členů a jsou v ní rovnoměrně zastoupeni laici i duchovní, tak, jak to platí o všech orgánech evangelické církve od nejnižší až po nejvyšší úroveň. Synodní rada je výkonný organ synodu, a i synodní rada musí plnit jeho rozhodnutí a každoročně předkládat výčet ze své práce. 

Ve čtvrtek večer bylo jednání synodu přerušeno bohoslužbami v evangelickém kostele U Klimenta na Praze 1, kde synodály pozdravil i patriarcha Církve Československé husitské Tomáš Butta a byli zde představeni noví kazatelé nebo učitelé Evangelické teologické fakulty.


Hospodářské záležitosti dominují jednání synodu

Druhý den synod zahájil rozpravu o hospodářských záležitostech. Hospodaření církve je rozsáhlý a důležitý balík materiálů spojených s přechodem církve na samofinancování. Diskuze se například pravidelně vedou o výši Personálního fondu, který musí odvádět každý samostatný sbor na podporu platu svého faráře nebo farářky. Pro příští rok synod schválil částku 160 000,- Kč a na rok 2021 bude částka navýšena na 200 000,- Kč. Výše odvodu do Personálního fondu bude narůstat i v dalších letech, tak, jak budou postupně snižovány náhrady od státu. Některé sbory považují tento nárůst pro sebe za likvidační, jak připomněl mimo jiné senior Ústeckého seniorátu Tomáš Matějovský, kde jsou sbory často malé a finančně slabé. Synod dále přijal  investiční kodex ČCE, který jasně stanovuje etické principy investičního jednání církve s finančními prostředky. V sobotu pak synod přijal Strategický plán ČCE do roku 2030 a pověřil synodní radu, aby s přijatým strategickým plánem seznámila církev. 

Zasedal synod ČCE. Biskup Holub ocenil demokratické vedení evangelické církve

Při jednání selhalo elektronické hlasovací zařízení a synod se tak vrátil k hlasovacím lístkům
Autor: www.synodcce.cz

Nejedná se ale jen o hospodářských otázkách, byli představeni i noví ředitelé středisek Diakonie nebo škol zřízených evangelickou církvi. Tyto školy považuje církev za velmi důležité a plánuje i stavbu zcela nové budovy pro Bratrskou školu v Praze Holešovicích. V sobotu pak byla synodálům představena zpráva o chodu Diakonie nebo o nově připravovaném evangelickém zpěvníku. Příprava zpěvníku je náročná, proto byl ustanoven koordinátor jeho přípravy Pavel Hanych. Byl spuštěn a stále se doplňuje webový portál, ze kterého je možné hotové písně stahovat pro praktické použití k tisku i promítání.

 

Holub ocenil demokratické principy církve

Synod pozdravili též ekumeničtí a zahraniční hosté. Vrchní církevní rada Saské evangelické církve Martin Teubner, jako zástupce partnerské církve zdůraznil dlouhé a těsné kontakty i některé společné akce. Raimund Hertzsch, člen celosvětového vedení Jednoty bratrské pak připomněl společné historické kořeny obou církví a provázanost mimo jiné i tím, že ČCE přijala v časech krize pod svá křídla část české Jednoty bratrské po sporu v této církvi a vytvořila z nich Ochranovský seniorát. Synod pak vyslechl i zprávu baptistického sboru Na Topolce, který byl nedávno z církve vyloučen.

Tomáš Holub, biskup římskokatolické církve z Plzně a předseda rady pro ekumenismus české biskupské konference vyjádřil svůj obdiv k demokratickým strukturám evangelické církve a zdůraznil důležitost kontaktů mezi jednotlivými církvemi.  Promluvil o své účasti na synodě o mládeži v Římě. Na závěr připomněl, že podle jeho zkušeností je velmi důležité naslouchat názorům těch, s kterými nesouhlasíme a podle toho případně korigovat názory své nebo většinové.


Kazatel pro kazatele a komise pro LGBTQ+ komunitu

Dalším velkým tématem bylo zřízení místa celocírkevního kazatele pro duchovenskou službu. Náplní jeho práce by měla být komplexní péče a pomoc kazatelům v nejrůznějších situacích i proto, že v posledních letech došlo k odchodu řady farářů i farářek z činné služby. O zřízení tohoto místa se dlouho debatovalo a nebylo jasné, zda bude místo zřízeno. Nakonec při hlasování prošlo těsnou nadpoloviční většinou hlasů a na nové místo byl zvolen farář Zvonek Šorm. 

Synod také uložil synodní radě, aby jmenovala komisi, která se bude zabývat přípravou na rozhovor s lidmi s LGBTQ+ komunity a přípravou stanoviska ČCE k otázce, zda je svazek dvou lidí stejného pohlaví partnerstvím nebo může být i manželstvím. Jmenovaná komise předloží výsledky své práce při zasedání synodu příští rok. Má jít o interní rozhovor v rámci církve. 


Prohlášení o klimatu a projekt 30 svobodných let

V závěru jednání synod přijal prohlášení o klimatu, ve kterém vyjádřil svoji odpovědnost za svět. "Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že všechno živé je jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám dává naději, že každý člověk může přispět k nápravě a stát se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na které dopadají nejvíce", stojí mimo jiné v prohlášení. Synod pak vyzval politiky na všech úrovních, Parlament a vládu ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali moudře, odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit změny klimatu a zastavit ničení životního prostředí. Českobratrská církev evangelická pak z rozhodnutí synodu vyhlásí i vlastní dotační program zaměřený na úspory energií v budovách nebo opatření proti suchu.

Člen synodní rady Ondřej Titěra zase představil projekt 30 svobodných let. Požádal přítomné, aby nahlédli do svých sborových i osobních archivů a vyhledali fotografie, texty nebo jiné vzpomínky z listopadu 1989. Na vznikajícím webu 30svobodnychlet.cz si církev chce společně připomenout aktivitu sborů a jednotlivců, kteří často stáli u zrodu místních buněk Občanského fóra a byli přímými aktéry probouzení svobodné společnosti.

Více informací o synodu a průběžné zprávy z jeho zasedání jsou zveřejňovány na stránkách  www.synodcce.cz. Portál synodu ČCE je i hlavním zdrojem této shrnující zprávy.

Zaujala Vás tato zpráva? Sdílejte ji a šiřte dál:


 

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Jak hodnotíte pastorační praxi katolické církve vůči homosexuálům?
Je dostatečně vstřícná
17%
 
Respektuje jejich orientaci, ale souhlasím, že dle katechismu církev odmítá jejich sexuální život
30%
 
Požadavky katechismu by se měly změnit, nelze vyžadovat celibátní chování od všech homosexuálů
20%
 
Je velmi negativní až vulgární navzdory požadavkům katechismu
32%
 
(Počet hlasů celkem: 164)