Universální bratrství křesťanů

Paradox oslovování

Titulování "bratře" či "sestro" v prostředí křesťanské církve či komunity signalizuje absenci rodinné atmosféry v daném prostředí.

Paradox titulování

Všichni jsme bratry a sestry, ovšem bratry a sestry v církvi musíme rozlišovat na:

a) sestry, spolusestry (neboli ctihodné sestry) a nespolusestry
b) setry matky, matinky a ctihodné matky
c) matky generálské a generální
d) bratry, spolubratry a nespolubratry, tj. pátery a nepátery (br., P., nebo nic)
e) bratry důstojné pány a veledůstojné pány (DP a VDP v zámoří Rev.)
f) nejdůstojnější pány (NDP)
g) bratry úctyhodné (většinou bez titulu) a bratry ctihodné pány (CP)
h) bratry Excelence (Excel.), pozor, nijak nesouvisí se softwearem, jde o titulování biskupů
i) bratry Eminence (S. E. = Jeho Výtečník), oficiální titulování kardinálů
j) bratra Svatého otce (S. S. = Jeho Svatost), titulování papeže, tedy římského biskupa

Upozornění mons. Obezřetného:

a) Svatého otce nezaměňovat s Otcem svatým (tím nebeským). Záměna by mohla být osudná, neboť většinou jde přece jenom o dvě různé osoby.
b) Titul S. E. nutno rozlišovat od Š. E., tzn. "šedé eminence", v druhém případě se jedná o osobu pohybující se spíše v zákulisí církevních struktur, odkud obsluhuje klíčové páky a táhla vnitrocírkevního dění. Pro tuto roli není biskupské ani jiné svěcení nezbytně nutné.

Orwellovo pravidlo stupňovaného bratrství

Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější.

Aplikace Orwellova pravidla na stavy a postavení v církvi

a) řeholní stav si je poněkud rovnější než laici
b) přechodní jáhni jsou si rovnější než jáhni trvalí (ženatí)
c) kněží jsou si o dost rovnější než jáhni, řeholníci-nekněží a laici
d) biskupové jsou si neskonale rovnější než zbytek křesťanstva (někteří víc, někteří míň)
e) kuriální biskupové a kardinálové jsou si v církvi úplně nejrovnější

Výjimka z eklesiologické aplikace Orwelova pravidla rovnosti:

Systematickou gradaci rovnosti v církvi narušuje Svatý otec tím, že sám sebe definuje "sluha sluhů Božích".

Uklidňující dodatek prof. Hnidopicha

U mnohých náměstků Krista na zemi jde jen o lingvistickou záležitost formálního charakteru, nazývanou v odborné literatuře "slovní hříčka".

Praktická aplikace Orwellova pravidla

Při církevních slavnostech masového charakteru jsou přední místa v katedrálách (či veškerá míst k sezení, je-li o ně nouze) rezervována kněžím, bohoslovcům a řeholnímu stavu.

Všímálkův postřeh

…na rozdíl od autobusů, kde jsou místa k sezení přenechávána přednostně starším, invalidům a matkám s dětmi.

Poznámka mons. Wirsindkircheho, SJ

Katedrálu od autobusů nutno dobře rozlišovat. Nezanášejme si do Božího domu mentalitu světa!

odpovědný redaktor: Vojtěch Tutr

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?