Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Majetkové vyrovnání s církvemi předmětem politického boje

Redakce , Jiří Baroš , Jiří Baroš / 4. 7. 2012

Církevní dokumenty

Čeští evangelíci jsou znepokojeni současnou situací

Redakce , Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 4. 2012

Církevní dokumenty

Vyjádření k události v Krupce

Redakce , Jiří Baroš , Jiří Baroš / 13. 4. 2011

Joel RumlJak ChristNet.eu informoval, v sobotu 9. dubna policie kvůli uvolnění trasy pochodu extrémistické Dělnické strany sociální spravedlnosti pomocí jezdců na koních a dělobuchů rozehnala ekumenické shromáždění. K bezprecedentní události vydal svoje stanovisko synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Jeho plné znění přinášíme.

Církevní dokumenty

Dokument o církvi je třeba číst v jeho celistvosti

Tiskové střed. ČBK, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 24. 7. 2007

Církevní dokumenty

Evangelíci jsou znepokojeni, ale nad ekuménou hůl nelámají

Redakce , Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 7. 2007

Článek měsíce

Už zde nejsou žádné posvátné duby, které bychom mohli jako svatý Bonifác pokácet!

Norbert Schmidt / 11. 7. 2019

Budou hledět na toho, kterého probodli

Benedikt XVI. / Církevní dokumenty

Církev a lustrace

Redakce / Církevní dokumenty

Buďte pevní ve víře

Benedikt XVI. / Církevní dokumenty

Te Deum není katolická publikace

Tiskové střed. ČBK / Církevní dokumenty

Deus Caritas Est

Česká tisková kancelář / Církevní dokumenty

Buďmě otevřenější a méně pasivní!

Tiskové střed. ČBK / Církevní dokumenty

Sdělovací prostředky ve službě porozumění mezi národy

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Universi Dominici Gregis I.

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Mit brennender Sorge

Josef Beníček / Církevní dokumenty

Na přípustnosti homosexualních svazků se církve neshodnou

Res Claritatis / Církevní dokumenty

Dveře pro ekumenický dialog jsou otevřeny již 40 let

Vladimír Špaček / Církevní dokumenty

Misijní činnost Církve je také na počátku třetího milénia naléhavá

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Závěry 8. konference o mládeži

P. Jenda Balík / Církevní dokumenty

Misie, dialog, odpuštění

Jiří Hybš / Církevní dokumenty

Cesta k blaženosti je otevřená

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Jan Pavel II. při generální audienci 8. května 2002

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Kontemplativní cesta Panny Marie

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Naslouchání evangeliu

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Stvoření je dar, který nám byl svěřen

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty

Na cestě s Kristem

Jan Pavel II. / Církevní dokumenty
Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Jak hodnotíte pastorační praxi katolické církve vůči homosexuálům?
Je dostatečně vstřícná
16%
 
Respektuje jejich orientaci, ale souhlasím, že dle katechismu církev odmítá jejich sexuální život
36%
 
Požadavky katechismu by se měly změnit, nelze vyžadovat celibátní chování od všech homosexuálů
18%
 
Je velmi negativní až vulgární navzdory požadavkům katechismu
30%
 
(Počet hlasů celkem: 244)