Příliš dlouho jsem čekala, že po takových titulcích jako Graubner lže, Otevřený dopis arcibiskupovi Janu Graubnerovi, Novák pokračuje v tažení proti arcibiskupovi nebo Objevuje se nové obvinění, bude následovat i titulek opačného znění, třebas Graubner nelže.....

Představovala jsem si, že bude z pera nějakého katolíka z Graubnerovy diecéze - trochu znalého poměrů - či tamního bohoslovce, který už má dost "tvrzení" svého bývalého kolegy a chce se trochu zastat svého pastýře. Nečekala jsem oficiální vyjádření z arcibiskupství, jehož mlčení k těmto příspěvkům považuji za správné (člověk v tropech sužovaný komáry, kolem sebe taky neustále neplácá rukama, protože ví, že je to zbytečné). Čekala jsem dlouho, čekala jsem marně.

Proto jsem tedy vzala pero (klávesnici) a začala psát já, přestože se nepovažuji za tolik znalou poměrů: žiji v Praze, arcibiskupa Graubnera znám více z médií než z nějakých setkání "naživo" a působiště P. Merty a dalších zúčastněných dlouho hledám na mapě. Všechny články však měly několik aspektů, ke kterým se mohu vyjádřiti bez oné znalosti "poměrů".

Na úvod ještě podotýkám, že nechci spekulovat, jestli došlo nebo nedošlo k nějakému zneužívání, tuto možnost však připouštím. Konečné rozhodnutí ale přísluší soudu. Kritizuji hlavně způsob, kterým se Václav Novák rozhodl získat nápravu, ten považuji za nejhorší možný. Kardinál Vlk ve svém nejnovějším rozhovoru pro Katolický týdeník mluví o pravdě bez lásky, což se Václavu Novákovi podařilo ve všech ohledech.

Novák asi má pravdu, že se P. Merta dopustil ohavného a trestného činu. S tímto přichází za arcibiskupem a chce po něm, aby zjednal nápravu, na základě Novákova tvrzení bez toho, že by mu Novák zanechal nějaký konkrétní hmatatelný důkaz. Jako bývalý bohoslovec, který snad absolvoval pár hodin církevního práva, si snad mohl Novák uvědomit, že žádá po arcibiskupovi nemožné. V arcibiskupově pravomoci obrazně řečeno není, aby vzal pistoli a Mertu zastřelil za jeho ohavný čin; tedy okamžitě jednal podle Novákových představ. V Graubnerově pravomoci ani není, aby obviněného nechal zavřít do vězení, a dokonce ani nemůže jen tak okamžitě někoho zprostit služby nebo exkomunikovat bez toho, aby mu dal možnost k nápravě. To totiž taky patří k oné lásce...

Novák asi církevní právo opravdu nestudoval, jinak by totiž nemohl být nespokojen s tím, že arcibiskup v oné věci udělal málo. Naopak Graubner udělal dost, dost na to, jak málo důkazů mu Novák poskytl. Mertu napomenul (jeden trest), přeložil (druhý trest) a ještě ho měl někdo kontrolovat. To vše jen na základě nepřímých důkazů, neboť jak jsem z oněch ne úplně jasných článků pochopila, ti údajně poškození s arcibiskupem příliš nekomunikovali. Obviňovat arcibiskupa z nečinnosti je tedy naprostý nesmysl.

Tragikomicky, dá-li se to vůbec v tak vážné věci říci, na mě zapůsobil otevřený dopis pana Janečka, který by si taky rád zjednal svou spravedlnost. Tento pán by rád získal vkladní knížku s přibližně 40 000,- Kč po svém zemřelém strýčkovi, který byl knězem. Podle světského práva a příslušných paragrafů má na ni jako příbuzný jistě právo. Lze však mít ještě jiný pohled. Nedovedu si představit, že by kněz ony peníze šetřil třeba na zahraniční dovolenou svých nejbližších příbuzných..., prostě nedovedu.

Zřejmě si to nedovedl představit ani duchovní nástupce zemřelého, který ony peníze nejspíše použil na jiné účely, pro takovou opravu kostela je to jen kapka v moři. Nemohu se tedy domnívat, že se jednalo o krádež (tedy ve světle poněkud jiného než světského práva), ale spíš o naplnění úmyslů zemřelého. Jak měl v tomto arcibiskup zjednávat nápravu, pokud měl v hlavě podobný scénář jako já a pokud se k tomu podobně vyjádřil i onen obviněný pater?

Arcibiskup Graubner nelže, spíše pohnutky lidí, kteří ho tak nesmyslně žalují a drze požadují jeho odstoupení, jsou falešné a s pravdou, spravedlností a láskou mají máloco společného. Naopak se zdá, že skutečným cílem těchto obvinění je snaha o Graubnerovo zdiskreditování.

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.