Před dvěma dny jsem si zase po nějaké době otevřel stránku ChristNet.eu. A protože jsem standardní Čech (tedy národností nikoli jménem) a mám rád různé hádanky, soutěže a ankety, mrkl jsem nejprve na anketní otázku. Avšak nevěřil jsem vlastním očím! Otázka: Zaslouží si Pillip a Bubeník vězení na Kubě? mě opravdu překvapila.

Připadá mi jako ona stará dobrá otázka (kterou v jednom ze svých esejů předkládá C. S. Lewis): Tak co, už jsi přestal mlátit svoji ženu? Na tu se také nedá vybrat odpověď z dvou předložených variant. Když totiž řeknete: ANO, tak si o vás lidé pomyslí, jaký jste to byl nelida. Odpovědět: NE, snad ani nejde. Proto takto položená otázka vypovídá více o tom, kdo ji položil, než o tom, kdo na ni má odpovědět.

Otázka, jež se táže na zásluhy našich spoluobčanů, které drží vousatý Fidel na ostrově totalitní svobody, naopak více vypovídá o těch, kdo na ni odpoví, než na které se táže. A odpovědět na ni není vskutku snadné.

Z pohledu politických intrik člověka napadá: ANO. Jeli tam s určitým úkolem a věděli do čeho lezou, s rizikem museli počítat. Z čistě lidského hlediska zní odpověď: NE! Nechat někoho zavřít do basy pro rozdílné politické názory je akt zastydlé revolucionářské puberty. A o tom naši soudruzi mají vskutku co vyprávět: vzpomeňme na padesátá léta (my mladší alespoň vyzpovídejme rodiče).

Co dodat závěrem? Protože již léta publikuji a měl jsem možnost dělat i řadu rozhovorů, poučil jsem se, že jediná hloupá otázka je ta, kterou člověk nikdy nepoloží. Nicméně jsou určité otázky, které podléhají vkusu a potřebě a všechny pak jistě vyšší etice. Souhrnem: na výše položenou otázku nelze nikdy správně odpovědět.

Autor pracuje v nakladatelství Návrat domů

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.