TZ:Co vnímáte jako největší problém Teologické fakulty v Českých Budějovicích v současnosti?

Dolista:Jsou zapotřebí pedagogové střední generace, kteří by byli docenty a profesory na našich katedrách.

TZ:Za 10 let prošla fakulta velikými změnami. Jaká změna byla podle vás tou nejdůležitější?

Dolista: Z materiálního hlediska nastala velká změna v oddělení konzervatoře z naší budovy a vybudování důstojných prostor pro knihovnu a depozitář knih. Z hlediska personálního jsme dosáhli úspěchu, že máme nové a nadějné pedagogy na vybraných katedrách, jsou zde vyučující, kteří mají titul Ph.D. nebo Th.D., máme dobrou zahraniční spolupráci s fakultami a také jsou na obzoru noví docenti. Také je velmi výhodné, že zde přednášejí zahraniční vyučující a považuji za důležité, že se rozvíjí dialog mezi vedením fakulty a studenty a dialog s p. biskupem Paďourem.

TZ:Máte informace o uplatnění studentů vaší fakulty? Dolista: Ne mnoho. O šikovných studentech jsem nikdy nepochyboval, že uplatnění najdou. Vím, že tomu tak je.

TZ:Je vůbec na jejich příchod Církev a společnost v naší republice připravená?

Dolista:Církev zápasí s finančními obtížemi jako všechny neziskové organizace. Chápu, že je to jeden z důvodů jisté zábrany vůči našim vystudovaným laikům. Společnost si přeje etiku bez důsledných systémových opatření. Výchovné programy prostě stojí peníze. Kolik peněz vydává společnost na represivní systém! Kolik platíme soudců a jak! Ale na člověka, který je pedagogem, který eticky vede mládež a je zapojen do prevence kriminality, na něho peníze nejsou nebo se mu nabízí almužna. Tak tady máte mou odpověď. Jistěže vím, že peníze nejsou všechno. Ale vychovatel musí mít větší společenské uznání. Za to se moc přimlouvám.

Prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. je děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zvolen děkanem byl v roce 1999. Habilitoval se na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Otec Dolista je salesián.

Další rozhovor s prof. Dolistou