Nehledě na to, že politická reklama může těžit z lidského strachu nebo dezinformovat o profilu kandidátů, eticky nejvíce sporné je množství peněz, které musí kandidáti shromáždit a utratit na politickou reklamu, uvedl arcibiskup John P. Foley. Informoval o tom National Catholic Reporter.

Jak dále uvádí arcibiskup, president Papežské rady pro sociální vztahy, nákladné kampaně, jakou vedl například nový starosta New Yorku Michael Bloomberg, který před svým zvolením utratil mezi 50 a 60 miliony dolarů, vyvolávají pochybnosti o etice takových kampaní. Oprávněně se můžeme ptát: Na jaké hranici se cena za politickou kampaň stává neúnosně vysokou? Není pro kvalitní kandidáty nutnost mít peníze na propagaci překážkou na cestě k úřadu? Foleyovi poznámky zazněly 30. listopadu v Bukurešti na konferenci o etice a demokracii podporované nadací Nová Evropa .

Snad největší zlo v politické propagaci pramení z neuvěřitelného množství peněz, které jsou nutné na financování politické kampaně a politické reklamy, řekl arcibiskup. Je přirozené, že úspěšný kandidát bude naslouchat svým "chlebodárcům", kteří mu pomohli ke zvolení a je tu riziko, že dárci budou očekávat velkorysý přístup a služby od zvolených úředníků, dodal arcibiskup. Dále také uvedl to, že lidé se musí ptát sami sebe: " Je bohatství tím, co tak výrazně ovlivňuje kampaň, že lidé výjimečných osobních kvalit, kteří se zasvětili službě pro veřejné blaho a ti kteří nejsou bohatí nebo nezískali bohaté mecenáše, nemají žádnou naději na zvolení?