Někteří z vás si jistě již všimli změn, kterými Magazín ChristNet.eu, vlajková loď ChristNet.eu prochází: byla zrušena funkce zástupce šéfredaktora, objevili se odpovědní redaktoři, odešel vedoucí zpravodajství a stále hledáme nové lidi.

Zrušení funkce zástupce šéfredaktora
Postu zástupce šéfredaktora se vzdal jeden ze zakladatelů ChristNet.eu, Martin Moštěk. O Martina Moštěka se totiž začalo přetahoval několik médií a vzhledem k tomu, že navíc dálkově studuje na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, nezvládal pracovat ještě pro Magazín ChristNet.eu.
Jeho funkci jsem vzhledem k dalším organizačním změnám zrušil. Přesto jsme domluveni, že Martin Moštěk bude podle možností občas přispívat.
(Šéfredaktorem Magazínu ChristNet.eu je stále moje maličkost :-)).

Vedoucí vydání a odpovědní redaktoři
Novými funkcemi v Magazínu ChristNet.eu jsou vedoucí vydání a odpovědní editoři, kterýchžto míst se odpovědně ujali Milan Kovář a Vojtěch Tutr.
Vedoucí vydání je osoba, která po jeden týden (od neděle do pátku – sobota je den Páně :-)) kompletně odpovídají za vydávání Magazínu ChristNet.eu. Mají na starost především výběr a řazení článků, strategie na jednotlivé týdny a domluvu s redaktory a autory.
Pokud k nim dorazí nějaký článek, stávají se odpovědnými editory, tedy osobami, které jsou plně odpovědné za daný článek. Editor odpovídá zejména za to, aby článěk neměl žádné gramatické, stylistické, faktické (kromě rubriky Areopag) nebo programátorské chyby. Jméno odpovědného redaktora ve formě hypertextu odkazujícího na jeho e-mailovou adresu najdete pod každým článkem, tedy i pod tímto.
V této souvislosti bych rád poprosil všechny autory, aby zasílali své články na adresu magazin@christnet.eu . Jedině tak se totiž článek dostane včas k příslušnému editorovi.

Tomáš Zdechovský opustil místo vedoucího zpravodajství
Další z lidí, kteří jsou s ChristNet.eu spjati téměř od počátku, opustil své místo (nikoli ChristNet.eu). Tomáš Zdechovský totiž získal stipendium v oboru médií a žurnalistiky v Říme, kde bude celý příští rok. V současné době se na tento pobyt intenzivně připravuje a ještě se podílí na přípravě setkání mládeže ve Žďáře, kde bude působit jako moderátor.
Proto se vzdal místa vedoucího zpravodajství Magazínu ChristNet.eu, i když občas se na tvorbě zpráv ještě podílí. Na druhou stranu budeme mít celý příští rok redaktora přímo v Říme akreditovaného u Svatého stolce.

Hledáme redaktory, vedoucího zpravodajství a marketingového manažera
Za odešlé lidi samozřejmě usilovně hledáme náhradu. Na rozdíl od minulých let již můžeme díky našim čtenářům nabídnout i finanční odměnu, která se pohybuje v řádu tisíců za měsíc. Stálým spolupracovníkům, kteří to potřebují, platíme i telefonní účty, případně jim zajistíme mobilní telefon.

Na prvním místě je potřeba zajistit vedoucího zpravodajství . Tato osoba může být z celé České republiky, pokud však nebude z Brna, měla by mít dobrý přístup k internetu. Vedoucí zpravodajství zpracovává zhruba třikrát denně zpravodajství z agentur a z další zdrojů, včetně našich vlastních.
Předpokladem je dobrá orientace v křesťanství a dobrá práce s jazykem. Práce je to velmi odpovědná, protože zpravodajství musí vycházet skoro každý den.

Na druhém místě hledáme redaktora pro investigativní křesťanskou žurnalistiku. Prvotním předpokladem je dobrá orientace v křesťanství a dobrá práce s jazykem. Neméně důležitým požadavkem jsou velmi dobré komunikační schopnosti a jistá průraznost, protřelost a schopnost dívat se pod povrh věcí. Mírný podezřívavost, skepticismus a dostatek bystrosti nejsou od věci.
Redaktor pro investigativní křesťanskou žurnalistiku by měl dodávat jeden až dva vysoce kvalitní články ”o věcech, o kterých se nikde jinde nepíše a o kterých nikdo jiný neví”. Za to mu ovšem bude také patřit relativně vysoká odměna plus proplacení nákladů (telefony, cestovné atd.).
Redaktor pro investigativní křesťanskou žurnalistiku by měl být z Prahy, Brna nebo Olomouce, ale měl by být připraven podle potřeby cestovat.

Dále hledáme jednoho až dva univerzální redaktory . Každý den je množství věcí, o kterých se dá psát, často stačí jenom dobře se vyznat v angličtině, na internetu a v žurnalistice. Redaktoři by měli být každý týden napsat jeden až dva články, a to jak z vlastní iniciativy, tak podle zadání.

Nikoli na posledním místě hledáme marketingové manažera, který bude mít pod palcem jednak reklamu na ChristNet.eu a jednak propagaci ChristNet.eu. Marketingový manažer bude jednat s inzerenty, starat se o správné řazení reklam a zajišťovat kompletní propagaci ChristNet.eu. Hodí se samozřejmě dobré komunikační vlastnosti a znalost marketingu. Výhodou je pobyt v Brně nebo Praze.

Obecné informace o pozicích v ChristNet.eu
Dlouhodobě se nám nejvíce osvědčila spolupráce se studenty, už jenom proto, že všechny pozice jsou zhruba na čtvrtinu úvazku. Tomu také zhruba odpovídá finanční ohodnocení.

Pokud máte o nějakou z uvedených pozic zájem, pošlete mi prosím svůj životopis na můj e-mail nemec@christnet.eu . Kromě toho uveďte, proč bychom měli vybrat právě vás a  jak zlepšíte, pokud budete vybráni, ChristNet.eu.

Nebojte se, pokud se vám zdají požadavky příliš vysoké. Většina lidí, když přišla do ChristNet.eu, toho moc neuměla: telefonovat, vyjadřovat se, být zdravě agresivní, nevyznali jsme se v církevní politice, neměli jsme kontakty, neuměli jsme programovat nebo sestavit zprávu. Až ChristNet.eu nás to naučil a díky němu jsme se vypracovali.

odpovědný redaktor: Milan Kovář