Dnešní dopolední program se v české skupině podobal včerejšímu. V osm hodin nás navštívil zástupce českého velvyslance v Kanadě, dozvěděli jsme se něco o školských sestrách sv. Františka z Assissi a potom nám oplatili včerejší návštěvu našich zástupců zástupci slovenské skupiny.

Program pokračoval katechezi, kterou vedl brněnský světící biskup Petr Esterka, působící současně jako biskup pro krajany žijící v zahraničí (sídlí v Kalifornii). Tématem dnešních katechezí bylo "vy jste světlo světa", pokračování citátu z Matoušova evangelia, který je zároveň mottem tohoto SDM.

Českou mši svatou sloužil také biskup Esterka, který nezapře svůj dlouhý pobyt v Americe. Na rozdíl od Ivana Lendla, kterého v této souvislosti také vzpomněl, sice nezapomněl česky, ale jeho oblíbené slovo je oukej, jež se také několikrát objevilo během mše, což ji jistě zpestřilo a vzbudilo nejeden úsměv. Netradiční částí bylo přinášení světla. Každý mohl rozsvítit svíčku tam, kam by chtěl vnést světlo, na výběr ale bylo v rámci prevence požáru jen několik možností.


Dnešní mši sloužil biskup Petr Esterka, pod pódiem jsou svíčky přinesené českými účastníky. Nejvíce jich chce vnest světlo do rodiny

Odpoledne pokračoval Festival mládeže, který byl dnes ale trochu v pozadí, protože v podvečer bylo přivítání se Svatým otcem a mnozí se hned po obědě snažili zajistit si co nejlepší místo, aby něco viděli. Čekání tedy bylo dlouhé.

Vrtulník se Svatým otcem se objevil po půl čtvrté odpoledne, přeletěl téměř nad prostranstvím Exhibition Place a přistál na přilehlém Ontario Place, umělém ostrově s velkým zábavním centrem. Zde papež přesedl do papamobilu a ve čtyři hodiny odpoledne, kdy se papamobil objevil v záběrech na velkoplošných obrazovkách se ozvaly mohutné ovace.

Papež v papamobilu seděl a vypadal unaveně, ale přesto oplácel ovace a zdravil mládež natlačenou na zábradlí kolem cesty. Papamobil projížděl pomalu prostranstvím dlouhou klikatou uličkou a přitom zněly hymny předchozích Světových dnů mládeže.


Papež zdraví účastníky SDM

Na pódium papež dorazil v půl páté a byl zde přivítán prezidentem konference katolických biskupů Kanady Mons. Jacquesem Berheletem, který také přivítal všechny účastníky SDM.

Poté byly představeny všechny země které se SDM účastní a z každé země nesl jeden zástupce svou vlajku. Českou vlajku nesl Jiří Dubec v moravském kroji.

Po představení zemí zahájil papež svůj projev. Nejprve pozdravil mládež ze všech světadílů. "S rozechvěním jsem čekal na toto setkání," řekl. Potom pozdravil také zástupce kanadských biskupů.


I na pódiu byl papež obklopen několika sty mladých

Mládeži byla určena také jeho další slova: "Představoval jsem si vás, jak kráčíte ve stínu Kříže Jubilea na této velké pouti mladých (...) Dnes tato pouť dorazila sem, na břeh jezera Ontario, jež nám připomíná jiné jezero, totiž Tiberiadské, na jehož břehu se Pán Ježíš obrátil k prvním učedníkům s úchvatnou výzvou; někteří byli pravděpodobně tak mladí jako vy." Po slovech: "Papež, který vás má rád, přišel z daleka..." byl přerušen ovacemi. "Ať žije papež!" "Ať žije papež, ať žije mládež!" odpověděl papež polsky.

Hlava římskokatolické církve vyzvala mládež, aby naslouchala Kristovu "hlasu spravedlnosti a míru" a aby odmítla svět násilí a teroru.

"S dramatickou zřetelností jsme v posledních letech učinili zkušenost s tragickou tváří lidské zlovolnosti. Viděli jsme, co se stává, když vládne nenávist, hřích a smrt," zdůraznil papež v narážce na události z 11. září loňského roku.

"Dnes však Ježíšův hlas zaznívá uprostřed našeho shromáždění. Jeho hlas je hlasem života, naděje, odpuštění. Je to hlas spravedlnosti a míru. Naslouchejme mu!" nabádal Jan Pavel II., jenž navzdory obavám ohledně svého zdravotního stavu hovořil pevným hlasem.

"Při pohledu upřenému na něj můžete objevit cestu odpuštění a smíření ve světě často vydaném na pospas násilí a teroru. Církev na vás dnes hledí s důvěrou," prohlásil papež k davu mladých, kteří sem přišli ze 170 zemí světa, především ovšem ze Severní Ameriky a z Evropy.

Jan Pavel II., jenž sám sebe charakterizoval jako "starého papeže zatíženého lety, ale ještě mladého srdcem", prohlásil k mladým katolíkům, že jim přináší Kristovo poselství, aby odolávali těm, kdo "nabízejí radost, jež přichází s povrchními a prchavými potěšeními smyslů" a je založena na penězích, úspěchu a moci. "Kristus vás potřebuje, aby uskutečnil svůj záměr spásy lidstva," zdůraznil papež.

Jestliže během příjezdu na pódium v papamobilu vypadal papež unaveně, na jeho hlasu to nebylo vůbec znát. Mluvil jasným a pevným hlasem, často se smál a během ovací klepal mnohokrát do rytmu.

Následovalo zpívané evangelium a po něm byl opět přinesen kříž Světových dní mládeže, stejně jako při úterní úvodní mši za zpěvu písně "Song Of The Cross". Papež pokračoval dalším projevem a potom následoval tanec díkůvzdání, kterého se zúčastnilo také několik vozíčkářů.

Na závěr papež poutníkům požehnal a loučil se v několika jazycích, naposledy v ruštině. Za zpěvu mezinárodní verze hymny SDM Světlo světa papež v půl sedmé opustil pódium a papamobilem odjel zpět na Ontario Place, odkud se vrtulníkem vrátil na Strawberry Island. Zde bude až do soboty dopoledne, kdy se přesune na Morrow Park a odtud na večerní vigilii.

Podle oficiálních odhadů pořadatelů se přivítání zúčastnilo 375.000 až 400.000 lidí.


Na Exhibition Place se sešlo k uvítacímu ceremoniálu téměř 400000 lidi

Po odjezdu papeže pokračoval Festival mládeže. Bohužel vystoupení amerického zpěváka Johna Michaela Talbota, od nějž přejala hudbu k některým písním i známá česká skupina Učedníci, a na něhož jsem se opravdu těšil bylo zrušeno.

Prohlédněte si několik mých patnáctivteřinových amatérských videozáběrů ze setkání s papežem, bohužel jsou točené bez stativu s velkým přiblížením. Snad alespoň trochu přiblíží atmosféru setkání. Velikost souborů je kolem 1.4 MB, formát MPEG.

video - 1. setkání s papežem
video - 2. setkání s papežem
video - 3. setkání s papežem