Linka tísňového volání 112, od letošního roku dostupná nejen z mobilních telefonů, je jednou z viditelných součástí Integrovaného záchranného systému (IZS). Integrovaný záchranný systém je systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí. IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod apod.) 21. ledna 2003 došlo k podepsání dohody o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR, Hasičským záchranným sborem a Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí.

"Tato významná dohoda stvrzuje dosavadní spolupráci Charity s Hasičským záchranným sborem a otevírá další možnosti spolupráce s církvemi v oblasti duchovní pomoci. Je dobře, že byla podepsána, protože tím tato spolupráce byla formálně potvrzena a byly vytvořeny podmínky pro budoucnost tohoto partnerství," uvedl Jaroslav Kopřiva, generální sekretář Sdružení Česká katolická charita.

Podobné dohody fungují ve vězenství, armádě a policii. Ve zdravotnictví podobná smlouva stále chybí. Ty umožňují přítomnost duchovních nejen mezi "věřícícími", ale hlavně mezi potřebnými. "Zástupci církví s katastrofou postiženými lidmi pohovoří, vyslechnou je a dodají jim síly do života a pokud zjistí, že trpí vážnějšími psychickými problémy, zprostředkují jim další léčbu," vysvětlil Zdeněk Procházka z generálního ředitelství hasičů.

Úkolem těchto duchovních není "reklama na víru", ale pomoc člověku, který si v dané situaci neví rady. Tímto se mažou rozdíly mezi těmi, kteří patří k nějaké náboženské denominaci a těmi, kteří nikoli. Všichni jsou lidé. "Jestliže ten postižený pocítí potřebu se bavit o věcech duchovních, tak k tomu bude mít po ruce člověka, který je těchto věcí znalý," uvedl Procházka.

Církve se v této dohodě zavazují k poskytování duchovní, ale i materiální pomoci. Charita, která spolupracuje s hasiči při pomoci obětem záplav již několik let, bude mít na starosti například průběžné informování Ministerstva vnitra – generálního ředitele Hasičského záchranného sboru o možnostech a zdrojích humanitární a psychologické pomoci.

"Česká katolická charita může v případě potřeby nabídnout 2000 zaměstnanců, 5000 dobrovolníků, 500 vysoušečů, vysokotlaké čističe, benzínové agregáty, několik automobilů a kapacitu humanitárních skladů v Dublovicích u Sedlčan, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ostravě, Olomouci, Otrokovicích, Plzni a Litoměřicích," dodává Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity.

Hasiči naopak vytvoří podmínky pro působení duchovních a zástupců církevních charitativních organizací v krizových štábech a podmínky pro uzavírání dohod o podobné spolupráci na úrovni krajů.