Pouhých 142 hlasů stačilo Václavovi Klausovi ke zvolení prezidentem. Stalo se. Česká republika je státem malým, různé reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Jak přijímají tento fakt představitelé náboženského života? Dokázaly církve překročit diplomatickou slušnost a daly najevo svůj názor? Jak kdo a jak výrazně.

"Jménem katolických biskupů českých a moravských diecézí vyslovuji uspokojení nad tím, že naši zákonodárci splnili svou povinnost a v demokratické volbě zvolili novou hlavu našeho státu. Nově zvolenému prezidentovi České republiky Václavu Klausovi vyslovuji své blahopřání. Hlavě státu vyprošujeme Boží požehnání pro všechny kroky k prospěchu naší vlasti a všech občanů." Takto reagoval arcibiskup Graubner v oficiálním prohlášení České biskupské konference. Plzeňský biskup Radkovský rovněž zdůraznil roli modlitby: "Je třeba, abychom se za něj modlili a doprovázeli ho v jeho nelehkém úkolu."

Ekumenická rada církví, podle slov svého předsedy, biskupa církve slezské evangelické, Volného, doufá, že si nový prezident uvědomí křesťanské základy. "Demokracie vyrůstá z křesťanských hodnot. Nejde o to, aby byli křesťané na výsluní - očekáváme, že Václav Klaus bude prezidentem všech občanů a že se občas ke křesťanským kořenům a hodnotám, patřícím ke sjednocující se Evropě, přihlásí a že je podpoří," řekl biskup Volný.

Avšak i církevní kruhy umějí dát najevo své emoce. Jedním těch, kteří volbu Václava Klause radostně vítali, byl patriarcha Československé církve husitské Schwarz. "Máme radost, že se léta hlásí k Církvi československé husitské." I nadšenci mají svá přání. "Očekáváme od něho, že stejným způsobem, jakým budoval demokratickou pravicovou stranu, bude nyní dál budovat v České republice demokratický stát," prohlásil Schwartz. CČSH je třetí největší náboženskou denominací u nás.

Konzervativní hnutí Una Voce je Klausem okouzleno. Konzervativci však spojili vyjádření k nové hlavě státu s veřejným napadením kardinála Vlka: "I přes jeho nepochybný neutrální postoj vůči římskokatolické církvi se s Václavem Klausem dá jednat - rozhodně lépe než se sociálními demokraty. Nesmí se ale postupovat tak nešťastně, jak to zatím se všemi vládami dělal kardinál Miloslav Vlk." Hnutí Una Voce se líbí Klausova skepse k EU a hned přidává svou naději: "Doufáme, že Václav Klaus zaujme realističtější postoj k naší případné integraci do Evropské unie." A nezapomněli ani na církevní majetek. "Václav Klaus bude vůči nárokům římskokatolické církve pozornější."

Osoba Václava Klause vyvolává i rozpaky a obavy. Prof. Halík neskrývá svou skepsi. "Václav Klaus je pro mne ztělesněním téměř pravého opaku názorů, hodnot a vlastností, které bych od nástupce Václava Havla očekával, je pro většinu společnosti symbolem "Doby Kožené a Železné", která už jednou musí skončit. Nemohu se zbavit obav z velmi negativních dopadů této volby jak na domácí politickou scénu a mezinárodní vztahy, tak na morální klima české společnosti - a budu velmi rád, pokud se mé obavy nesplní." Ale Prof. Halík vidí i jistou naději bez ohledu na to, kdo je novým prezidentem. "Avšak nepropadněme pesimismu: byli jsme před Klausem, budeme i po něm."