Hnutí Pro život České republiky (HPŽ ČR) věnuje měsíc březen informační kampani s názvem "Plánovaná samota, nebo opravdová rodina?". Za tímto názvem se skrývá snaha informovat veřejnost o všech důsledcích používání hormonální antikoncepce a nabídnutí alternativy. Touto alternativou má být znovunalezení odpovědnosti k vlastním dětem a ženě. Kampaň se obrací především na muže.

Přestože hormonální antikoncepci berou ženy, podle HPŽ ČR je právě muž tím, kdo rozhoduje, neboť právě on může nabídnout ženě náruč nebo ji může donutit k potratu. O tomto hovoří plakát použitý v kampani. Zobrazuje mladý pár a naproti rodinu s několika dětmi. První pár se dětí vzdává pro své pohodlí a riskuje tak raně potratový účinek hormonální antikoncepce. Druhý volí přirozené plánování rodičovství. Právě používání PPR považuje Hnutí Pro život za navrácení důstojnosti ženy.

Zdrojem informací pro veřejnost jsou jednak plakáty, ty jsou nejčastěji v MHD větších měst (např. Praha, Olomouc, Ostrava, Jihlava, Kladno), dále by se plakáty měly dostat na další veřejná místa díky síti dobrovolníků. Dalším zdrojem informací jsou internetové stránky HPŽ ČR.

"Pro uživatele kontraceptiv je příchod dítěte v podstatě ohrožením (sociálního postavení, vlastní pohody, ...). Tyto preparáty podvědomě nastolují ve společnosti nepřátelství vůči dětem." Takto HPŽ ČR vysvětluje svá stanoviska k antikoncepci. Avšak to není jediný důvod, zde jsou další: "Neučí nás odpovědnosti za druhé a jak být šťastní, ale jak zůstat osamoceni bez naplnění - přesycení a zároveň zoufale prázdní. Neučí ani svobodě - žena jako automat musí každý den v pravidelnou hodinu polykat vysoké dávky syntetických hormonů. Ženy jsou závislé na farmaceutickém průmyslu, pro který představují ohromné každoměsíční pravidelné zisky. A je vůbec odpovědné vystavovat ženu vážným zdravotním dopadům pro vlastní uspokojení?"

Vyvrcholením celé kampaně má být Pochod pro život, který se uskuteční 29. března 2003. Pochod začne modlitbou růžence ve 12:30 v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí. Cílem pochodu, stejně jako celé informační kampaně, je upozornit na etiku a důstojnost lidského života.